Türkiye’de süresiz dönüşümsüz devam eden Kürt mahpusların başlattıkları açlık grevinde 59’uncu güne
girilmiştir. Konuyla ilgili açıklama yapan CTP-BG MYK’sı dün itibariyle bilinç kayıplarının başladığı eylemlerin
son bulması için Türkiye Hükümeti’ne seslenerek sağduyu ile uzlaşı sağlanması için çağrıda bulundu.

Türkiye’de, hükümlü ve tutukluların başlattığı açlık grevlerinde bugün 59’uncu güne gelinmiştir. Temel insan hakları arasında sayılan taleplerine karşılık bulmaması nedeniyle başlatılan süresiz açlık grevleri, bu konuda tarihe mal olmuş pek çok acı deneyimi bulunan Türkiye’nin demokratikleşme çabalarını gölgelemektedir.

İnsanlık onuru ve yaşam hakkının savunulması demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Biz, uzlaşıyla, açlık grevlerinin derhal sonlandırılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne imza koymuş bir ülke olan Türkiye’de bu ve benzeri olayların, geçmişten dersler çıkarılarak ve demokratikleşme sürecine bağlı kalınarak üstesinden gelmek mümkündür.

Gelişmeleri yakından ve kaygıyla takip etmekteyiz. Dün itibarıyla bilinç kayıplarının başlamış olması, zamanın demokrasi, hukuk ve insan haklarının aleyhine işlediğinin göstergesidir. Dileğimiz, geri döndürülemeyecek kayıplar yaşanmadan AK Parti Hükümeti’nin, Türkiye’deki siyasi ve sivil tüm tarafların açlık grevini sonlandırılması gereğini öncelikle insani bir zorunluluk olarak görmesidir.

Açlık grevinin bitirilmesinin ve evrensel insan haklarına dayalı bir çözümün mümkün olduğunun altını çizer, tarafları sağduyu ile hareket etmeye çağırırız.