Çise Mevlit

Genel Başkan

Çağın Nevruz Özsoy

Genel Sekreter

Enç Yılmaz

Mali Sekreter

Ahmet Köseoğlu

Örgüt Sekreteri

Su Kaba

Dış İlişkiler Sekreteri

Nesrin Cambaz

Eğitim Sekreteri

Doğukan Gümüşatam

Sivil Toplum Örgütleri ile ilişkiler Sekreteri

Şükrü Irkım

Yerel Yönetimler ve Aktiviteler Sekreteri

İlsu Hanife Çetinkayalı

Çevre ve Emek Politikaları Sekreteri