Doğuş Derya

Genel Başkan

Gülden Karakaya

Genel Sekreter

Tülay Sönmez

Örgüt Sekreteri

Simge Okburan

Dış İlişkiler Sekreteri

Niyal Öztürk

Kadın Emeği ve Ekonomi Sekreteri

Aslı Murat

Şiddetle Mücadele ve Yerel Yönetimler Sekreteri

Umure Örs

Eğitim Sekreteri

Cihan Tunceli

Kuir Politika ve Azınlık Hakları Sekreteri