Tufan Erhürman

Genel Başkan

Asım Akansoy

Genel Sekreter

Ürün Solyalı

Örgüt Sekreteri

Birol Karaman

Propaganda Sekreteri

Muhittin Tolga Özsağlam

Yerel Yönetimler Sekreteri

Fikri Toros

Dış İlişkiler Sekreteri

Fide Kürşat

Eğitim Sekreteri

Filiz Besim

Sivil Toplum Örg ile ilişkiler Sek

Doğuş Derya

Kadın Örgütü Başkanı

Çise Mevlit

Gençlik Örgütü Başkanı