CTP-BG, UBP Hükümeti’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’nde almış olduğu yasa dışı kararı protesto etmek amacıyla Lefkoşa’daki kavşaklarda bildiri dağıtarak pankart açtı.

“Cemal Bulutoğluları yetmez, UBP Hükümeti istifa” çağrısıyla dağıtılan bildirilerde, Lefkoşalıları verdikleri oya ve Lefkoşa’ya sahip çıkmaya davet edilerek UBP Hükümeti’nin yasa tanımaz kararları kınandı.
Yürürlükteki yasalarla yapılamayacak hiçbir düzenlemenin yasa gücünde kararname çıkararak yapılamayacağına dikkat çekilirken hükümetin ekonomik konular dışında yasa gücünde kararname çıkarma yetkisinin bulunmadığının altı çizildi.
Anayasa’nın 112. maddesinin 4. fıkrasında hangi koşulda olursa olsun yasa gücünde kararnamelerin hiçbir biçimde kişisel ve siyasal hak ve özgürlükleri kısıtlayamayacağını belirtilerek, UBP Hükümeti’nin keyfi uygulamalarına karşı çıkılması gerektiği vurgulandı.
CTP-BG, Cemal Bulutoğluları’nın ne yaptıysa UBP İktidarı ile birlikte yaptığını vurgulayarak “Cemal Bulutoğlluları UBP, UBP Cemal Bulutoğlulları demektir” dedi.