CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunarak, “TDP Milletvekillerinin zorla kürsüden indirilmesini de şiddetle kınıyoruz.
Ancak ne partimizin ne de partililerimizin önceden bilgi sahibi olmadığı hazırlanmasında katkısı olmadığı bu eylemin sonuçlarının sorumluluğunun partimize yüklenmesini de kabul etmiyoruz” dedi.

Bizler Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, Ulusal Birlik Partisinin her alanda olduğu gibi Parlamento’da da kendi düşünceleri dışındaki düşüncelere ve görüşlere tahammül etmemesini bu düşüncelerin mecliste ifade edilmesini zorla engellemeye çalışmasını doğru bulmadığımızı geçen gün de söyledik bugün de tekrarlıyoruz. Bu nedenle TDP Milletvekillerinin zorla kürsüden indirilmesini de şiddetle kınıyoruz.

Ancak ne partimizin ne de partililerimizin önceden bilgi sahibi olmadığı hazırlanmasında katkısı olmadığı bu eylemin sonuçlarının sorumluluğunun partimize yüklenmesini de kabul etmiyoruz.

Öncesinde bizlerle paylaşılmayan bu eylemin sonradan öğrendiğimiz kadarı ile basınla paylaşılmış olması hele hele UBP’li Milletvekillerinin bilgisinde olması kabul etmemiz mümkün olmayan bir yaklaşımdır.

Bizler Milletvekillerinin söz haklarının kısıtlanmasını kabul etmiyoruz. Ancak TDP Genel başkanı Sn. Çakıcının sözü aldıktan sonra direnişin bir devamı olarak konuşma sırası bekleyen partili milletvekillerimizin söz haklarının engellenmesini de kabullenmemiz mümkün değildir.

Konuşma haklarının sürelerinin zorlanmasının, Meclis içtüzüğünde konuşma sürelerinin kısıtlanmasına zemin hazırlamaya yardımcı olduğunu üzülerek gözlüyoruz.

TDP milletvekillerinin bile ‘ Başkan, amaç hâsıl olmuştur, inmenizde yarar var’ diye telkinde bulunulduğu bir ortamda yaşanan bu olumsuzluğun faturasının partimize çıkarılmasını şiddetle kınıyoruz.

Bizim için önemli olan konu dışı konuşmalar yapmak ve ben merkezli etki yaratmak yerine Meclis çoğunluğu UBP’de olsa bile Meclis gündeminde olan bu yasa tasarılarının olumsuz yanlarının değiştirilmesi ve çalışanlarımızın haklarının korunması için çalışılması ve bu konuda öneriler yapılmasıdır.

Bizler bu yaklaşımla sabahın geç saatlerine kadar öneriler yaptık ve

a)      9000 gün yatırımı alan sigortalının 55 yaşında olabilmesine olanak sağlandı

b)      Kimsesiz kalan kız çocuklarının asgari geçiminin sağlandı

c)      Sosyal sigortalar yasası ile Sosyal Güvenlik arasındaki uyumsuzluk ortadan kaldırılmıştır.

d)     Evlenmemiş kız çocuklarının ekonomik geleceği garanti altına alınmıştır

e)      İhtiyat sandığı yasa tarsısında yapılan değişiklik ile toplu sözleşme yapma düzeni garanti altına alınmıştır.

f)       Analık, meslek hastalığı gibi sürelerin 1080 günü aşması halinde sigortalılıktan sayılmama durumu ortadan kaldırılmıştır.

UBP ve TDP eli ile mecliste yaratılan gerginlik yaşanmamış olsaydı çalışanlarımızın yararına başka değişiklikler yapmamız da mümkün olabilecekti.

Bu gerçekleri halkımızla paylaşmayı bir görev olarak görüyoruz.

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel Başkanı