İnsanlarımız yeni yıla UBP’nin yeni bir şok’u ile giriyor. Yarattığı hayat pahalılığı ile yatırımların önünü kesen, rekabet edilebilirliği ortadan kaldıran, halkımızın yaşam kalitesini düşüren, yaptığı bazı yasal değişiklikler ile çalışanların yaşamını çekilmez hale getiren, siyasal irademizi ayaklar altına alan UBP hükümeti, şimdi de aldığı bir kararla zaten delik deşik olan gümrük kapılarımızın tamamen anlamsızlaşmasını sağlamıştır.
Ulusal birlik partisi Hükümetinin Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla ülkemizde birçok kriminal olaya karıştığı iddia edilen ayrıca Türkiye’de 142 kilo eroin kaçakçılığı davasında adı geçen İsmet Felek’in ülkemize girişine izin vermiştir.
Basına yapılan açıklamada İsmet Felek’in sehven ihraç edildiği ifade edilmektedir.
Bu nasıl bir açıklamadır? Ülkemiz suçla ilişkili insanların, arananların veya yasa dışı iş yapanların cenneti midir?

İnsanlarımız yeni yıla UBP’nin yeni bir şok’u ile giriyor. Yarattığı hayat pahalılığı ile yatırımların önünü kesen, rekabet edilebilirliği ortadan kaldıran, halkımızın yaşam kalitesini düşüren, yaptığı bazı yasal değişiklikler ile çalışanların yaşamını çekilmez hale getiren, siyasal irademizi ayaklar altına alan UBP hükümeti, şimdi de aldığı bir kararla zaten delik deşik olan gümrük kapılarımızın tamamen anlamsızlaşmasını sağlamıştır.

Ulusal birlik partisi Hükümetinin Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla ülkemizde birçok kriminal olaya karıştığı iddia edilen ayrıca Türkiye’de 142 kilo eroin kaçakçılığı davasında adı geçen İsmet Felek’in ülkemize girişine izin vermiştir.

Basına yapılan açıklamada İsmet Felek’in sehven ihraç edildiği ifade edilmektedir.

Bu nasıl bir açıklamadır? Ülkemiz suçla ilişkili insanların, arananların veya yasa dışı iş yapanların cenneti midir?

Niye Türkiye’de arandığı için Türkiye’ye iade edildiği gizlenmeye çalışılmaktadır.?

Ulusal Birlik Partisi Hükümetinin, ülkemizde giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanıcılığı tehlikesi ortada iken bizde birçok kriminal olaya karışan Türkiye’de de 142 kilo eroin kaçakçılığı yaptığı iddiası ile yargılanan bu şahsa ülkemize giriş izni

Vermesinin nedeni nedir? UBP böylesi bir uygulamadan nasıl bir yarar ummaktadır.

Ulusal Birlik partisinin bu kararı ile diğer ülkelerin Kuzey Kıbrıs’a bakış açılarının nasıl olacağı konusunda UBP’nin hiç mi kaygısı yoktur?

Halkımız yeni yıla girerken, uyuşturucu ticareti nedeni ile hakkında dava açılan İsmet Feleğin Ülkemize girişindeki yasağın kalkmasını değil, gençlerimizin geleceğini kurtarma adına uyuşturucu baronlarının yakalanmasını beklerdi.

Borç alacak ilişkileri nedeni ile BM’ce yasaklanan fakat kendi ülkemizde ekonomik kriz nedeni ile borçlarını ödeyemediği için hapse düşen insanların hapisten çıkarılmasını beklerdi.

Halkımız kendi çıkarlarının gözetildiği ve siyasal irademize sahip çıkılmasını içeren politik uygulamalar beklerdi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik atılımlar beklerdi.

UBP hükümetinin bu kararından sonra ortaya çıkmıştır ki UBP’nin beklentisi halkımızın beklentisi ile örtüşmemektedir.

Bizler Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, Ulusal Birlik Partisi Hükümetlerinin ülkemizi suçların ve suçluların cenneti haline getirmesine müsaade etmeyeceğimizin altını çizmek isterim.

2012 yılının bütün bu kötülükler ve UBP’den halkımızı kurtardığımız bir yıl olması için üzerimize düşeni parti olarak yapacağız.

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel Başkanı