CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, polisin orantısız gücünü artırıp haklarını arayan belediye
çalışanlarını darp ederek tutuklanmasını eleştirdi. Yorgancıoğlu, UBP’nin devlet terörü yarattığını ve CTP-BG’nin
daima emekçilerin yanında olacağını belirtti.

Dün yine ülkemizde Ulusal Birlik Partisi halkımıza baskıcı yüzünü göstermiş, Toplu Sözleşmeden doğan Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı yatırımları haklarını talep ettikleri için Lefkoşa Belediyesi çalışanlarına karşı devlet terörü uygulamıştır.

Gününde sorunlara çözüm üretilmediği için karmaşıklaşan, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mali kaynaklarını iç eden, yolsuzluk yapan har vurup harman savuran sorumlular ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşırken, ülkemizi yönetenlerin yarattığı sorunların mağdurları, toplu sözleşmeden doğan ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta haklarını aradıkları için İrsen küçük tarafından terörist olarak tanımlandı.

Yolsuzluk yapanlar için kılını bile kıpırdatmayan Hükümet, birçok verilmiş söze rağmen sorunları çözülmemiş belediye çalışanları üzerine polis göndererek orantısız güç kullandırılmasının hesabını halkımıza veremeyecektir.

Yalnız Lefkoşa Türk Belediyesi’ni değil, ülkemizi de batağa sürükleyen bu beceriksiz hükümetin halkımıza karşı işlediği ihanetler giderek çoğalmakta, fatura kabarmakta, hesap sorma vakti yanaşmaktadır.

Halkımız bilmelidir ki Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler dün olduğu gibi bugün de haksızlığa uğrayan herkesin yanında olmaya, ülkemizde adaletin ve hukukun üstünlüğünün uygulanması için mücadele etmeye devam edecektir.

Halkımıza karşı polis gücü kullanılmasına, ülkemizin bir polis devleti gibi yönetilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP BG Genel Başkanı