Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) İskele Milletvekili, eski Tarım Bakanı…

 Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) İskele Milletvekili, eski Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu, hükümetin donmuş et ithaline izin vermesiyle uzun çaba ve gayretler ile üreticilerin canlı hayvan satışlarında sağlanan satış ve fiyat istikrarının berhava edildiğini vurguladı.

Sennaroğlu CTP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları belirtti:
 “Ülkemizde et ürünlerinin soframıza gelene kadar geçirdiği bir süreç vardır. 
 
Üreticilerden canlı hayvanları toplayan toptancılar, eti işleyip değişik et ürününe çevirip pazarlayan tesisler, perakende et satan kasaplar veya marketler ile tüketiciler bu sürecin birer halkasıdırlar. Zaman zaman tüm bu halkaların tekelde toplandığını da görebiliyoruz.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde henüz daha hayvancılığımızın çok önemli bir miktarı küçük işletmeler olup kırsal kesimin en önemli gelir kaynaklarından biridir.
 
2006 yılında Tarım Bakanı olarak atandığım günlerde de köylere yaptığım ziyaretlerde üreticilerin en önemli istemlerinden bir tanesi de canlı hayvanların satışlarının yapılabilmesi veya satmış oldukları hayvanların karşılığında 6 ay önceden yazılmış ve henüz daha karşılığı bulunmayan çeklerini paraya çevirebilmek için yardımcı olmam idi.
Bakanlıkta bürokrat arkadaşlarım ile yaptığım çalışmalarda bu olayların nedeni olarak KKTC ile Güney Kıbrıs’taki ile et fiyatları arasında büyük bir farkın olması ile ülkemize daha önceden verilmiş donmuş et ithal izinlerinden kaynaklandığını saptadık.
İlk olarak donmuş et ithaline izin vermeme politikası geliştirdik. Bakan olduğum süreç içerisinde birkaç kez sadece özellikli bazı etlere çok sınırlı miktarda ithal edilmesi için izin verilmiştir. Bu da özellikle turizmin yoğun olduğu aylarda biftek, bonfile gibi etlerde bazı eksikliler saptandığından gerekli görülmüştü.
 
Bu politikanın doğurduğu en önemli sonuçlarından bir tanesi de askerimizin et ihalelerine özel sektörün teklif atmaması olmuştu. Bunu gidermek için Toprak Ürünleri Kurumu en yüksek teklifleri verdiği halde et ihalesini kazanmış ve piyasadan düzenli, üreticileri tatmin eder fiyatlarla ve gününde ödeme yaparak hayvan alımlarına başlamıştı. İşte bu sayededir ki şimdiye kadar pazarlık yöntemi ile alınıp satılan kasaplık inekler canlı ağırlık üzerinden değer bulmaya başlamıştı. Biz buna ‘İnek kantara çıktı’ sloganını geliştirdik.
 
Nisan 2009 seçimlerine üreticilerimize ‘hep yanınızda olacağız’ sloganı ile popülist bir söylem geliştiren Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyet Meclisimizde çoğunluğu elde ederek tek başına hükümet etme olanağına kavuşmuştur.
Ancak hükümette 100 günlerini bile doldurmadan kendilerinin gerçekte üreticilerin değil birkaç tane et tüccarının yanında olduklarını göstermişlerdir. Uzun çaba ve gayretler ile üreticilerin canlı hayvan satışlarında sağlanan satış ve fiyat istikrarı 4 tane tüccara 20 şer ton donmuş et ithal etmelerine izin vermekle berhava edilmiştir.
 
Bu politika ile önümüzdeki süreçte eski Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinde olduğu gibi yine canlı hayvanların üreticilerin elinde kalacağı, toptancı veya kasapların üreticilerimizin elinden hayvanlarını çok daha düşük fiyatlarda almaya başlayacağını ve henüz daha çağdaş üretim sistemlerine kavuşmamış, yapısal sorunlar yaşayan hayvancılık sektörünün yok olacağını görebilmekteyiz.
 
Mevcut şartlarda iyileştirmeler yapılmadan, yapısal sorunlar giderilmeden, rekabet edebilme ortamı yaratılmadan iş bilmezliğin eseri olarak buzlu et ithaline izin vermekle ülke hayvancısı yok olmaya mahkûm edilmiştir. Hayvancılığın yok olmasının yanında KKTC Tarım sektörü de bundan nasibini alacak bütün çiftçilerimiz bundan olumsuz etkilenecektir.
 
CTP-BG olarak, hükümeti bu kararından derhal vazgeçmeye ve vermiş olduğu izinleri iptal etmeye davet ediyoruz.”