Her yıl büyük bir coşku ve umutla kutladığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın bu yıl da güncelliğini ve anlamını kaybetmeden kutlanacak olması oldukça önemlidir.

 “Çözüm, Birlik ve Mücadele”nin her zamankinden daha acil ve gerekli olduğu bir dönemde kutlayacağımız 2012 1 Mayıs yürüyüşünde, ezen ezilen ilişkisinin ortadan kalkacağı adil, eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzen için mücadele ettiğimiz bu yolda sesimizi daha da yükseltmek ve dayanışma adına, her yıl olduğu gibi yer alacağımızı öncelikle belirtmek isterim.

Bugün Kıbrıslı Türk insanı bir yandan hakimiyetçi anlayışlara bir yandan ayrılıkçı dayatmalara bir diğer yandan da neo liberal politikalara karşı haklı bir mücadele vermektedir.

Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için verdiğimiz mücadele bugün her zamankinden çok daha acil bir noktaya gelmiştir. Ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik, kültürel ve sosyal politikalar ile her geçen gün daha da kötüye gittiğimiz bu şartlarda, Federal bir Kıbrıs’a ulaşmanın ne denli hayati ve Kıbrıslı Türklerin varoluş sorununa karşılık gelecek yegane çözüm modeli olduğu açıktır.

Bugün, Kıbrıslı Türklerin kimliği, yaşam tarzı, gelenekleri ve  geleceği ile ilgili bir “dönüştürme politikası”, bir “sosyal mühendislik projesi” ile karşı karşıyayız. Çözüm hedefimizi sulandırarak B Planı, Tayvan modeli gibi olması mümkün olmayan işlere kendini adayan UBP ve Eroğlu zihniyeti, Türkiye hükümetinin çözüm konusundaki isteksizliğinden ve eski resmi devlet politikası çizgisine geri çekilmesinden de yararlanarak, bugüne dek yaratılmış olan çözüm kapasitesini yerle bir etmektedir. Büyük emek, çaba ve bedellerle yaratmış olduğumuz olumlu, dünyalı, çözüm yanlısı Kıbrıslı Türk halkı görüntüsü yerle bir edilmiştir. Kıbrıslı Türkler hak etmedikleri, kendilerine yakışmayan bir yönetim ile karşı karşıyadır.

Biz CTP olarak, Çözüm için Birlikte Mücadele kaçınılmazdır, diyoruz.

Bu nedenle;

1 Mayıs alanını gelecek güzel günlerin çiçek bahçesine dönüştüreceğiz.

Farklıklara saygı duyarak, ortak hedef ve amacın birliğini yaratacağız.

Ezen ezilen ilişkisinin ortadan kalktığı, özgür ve eşit bir dünya için, tam demokrasi ve sivilleşme için, kapitalizme, militarizme ve şövenizme karşı yeni bir hayat , başka bir dünya için kol kola gireceğiz.

Bölgemizde emperyal güçlerin petrol ve doğal gaz üzerinden pazarlığa başladığı yeni tehlikeli oyunlarına karşı, halkların kardeşliği ve güvenli geleceği için yol alacağız.

Federal çözüm için şarkımızı söyleyecek, her yeni güne umutla bakmak adına bu yola çıkmış tüm örgüt, parti ve sendikalardaki dostlarımızla kararlılık ve umutla yürüyeceğiz.

Her ezilen birey ve kesimin yanında yer almanın, emek cephesinin partisi olmanın onuruyla yeni umut ve heyecanla korteje katılacağız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 1 Mayıs günü saat 18.30 da Kuğulu Parkta olacak, çocuğu, genci yaşlısı ile… Bu memleketin kimin olduğunu göstermek adına…

 

 

Asım Akansoy

CTP-BG Genel Sekreteri