Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG), Özelleştirme Yasası olarak isimlendirilen, ancak aslında ülke kaynaklarını UBP eli ile peşkeş çekmeye olanak sağlayacak olan yasayı, Anayasa Mahkemesine götürmek işin çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG), Özelleştirme Yasası olarak isimlendirilen, ancak aslında ülke kaynaklarını UBP eli ile peşkeş çekmeye olanak sağlayacak olan yasayı,  Anayasa Mahkemesine götürmek işin çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu açıkladı.

CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu,  tasarının Mecliste görüşüldüğü dönemde de bu yasanın ülkemizin varlıklarının peşkeş çekilmesine olanak vereceği, insanlarımızın işsiz kalması sonucu doğuracağı, hazırlanılış şekli ile Devlet bütçesine yük getireceği, yasanın yalnızca kamu kurumlarını değil, aynı zamanda devlet dairelerini de özelleştirmeye olanak sağlayacağını ve Özelleştirme Yasası kapsamında ve diğer yollardan devlette istihdam edilenlerin girenlerin maaş, statü ve özlük hakları ile sorumlu tutulacakları makamların ayrı olması nedeni ile Anayasanın eşitlik ilkesine ters düştüğü  söyleyerek komite aşamasında ve genel görüşmesi sonrasında ret oyu verdiklerini hatırlattı.

‘CTP-BG , UBP oyları  ve alınan talimat doğrultusunda meclisten geçirilen Özelleştirme yasasını, Cumhurbaşkanı Sn. Eroğlu’nun Meclise geri göndermesi için mektup yazarak uyarmış, ancak  Eroğlu yasayı onayarak yürürlüğe girmesinin önünü açmıştır’ diyen Yorgancıoğlu,  Yasanın  yürürlüğe girmesi durumunda Anayasa Mahkemesine gideceğini zaten açıklayan CTP-BG’nin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasından sora Anayasaya aykırılık çalışmalarını başlattıklarının ve son aşamaya geldiklerinin altını çizdi.