Müzakere sürecine tam destek!

CTP Kadın Örgütü İki Toplumlu Teknik Komitelerin Kıbrıslı Türk Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’yi ziyaret etti.

CTP Kadın Örgütü adına üç kişilik bir heyet Meltem Onurkan Samani’yi ziyaret ederek Kıbrıs çözüm sürecine ilişkin teknik komitelerin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve komite çalışmaları ile çözüm sürecine desteğini iletti. Heyette Kadin Örgütü Başkanı Çelen Özkaynak, Örgüt Sekreteri Aybike Yektaoğlu ve Dışilişkiler Sekreteri Çiçek Göçkün yer aldı. Kadın Örgütü Başkanı Çelen Özkaynak, süreci yakından takip ettiklerini, herkes gibi Kadın Örgütü’nün de en kısa zamanda bu sürecin olumlu sonuçlanmasını ve Kıbrıs’ta federal bir çözüme ulaşılmasını temennı ettiklerini belirtti. Ayrıca Özkaynak, bu sürecin olumlu sonuçlanabilmesi için koyulacak her türlü katkıya Kadın Örgütü’nün hazır olduğunu ifade etti.
Belirtilen desteğin kendileri için önem ifade ettiğini, CTP’nin ve temsil ettiği kadın kitlesinin çözüm süresi için önemli bir kitle olduğunun farkında olduklarını belirten İki Toplumlu Teknik Komitelerin Kıbrıslı Türk Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, CTP Kadın Örgütü’nün süreç ile bu kadar yakından ilgilenmesinden de memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

GÖÇKÜN: “KOMİTELERİN KATKISI GÖZARDI EDİLMEMELİ”
Kadın Örgütü adına söz alan Dışilişkiler Sekreteri Çiçek Göçkün özellikle teknik komitelerin yürüttükleri çalışmaların resmi müzakere masasının beraberinde çok önemli olduğunu, toplumları birlikte yaşamaya ve ortak bir federal kültür oluşturmaya yönelik komitelerin katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini paylaştı ve CTP olarak güven artırıcı önlemleri değerli bulduklarının altını çizdi.

SAMANİ: “GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER SÜRECİN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ”
İki Toplumlu Teknik Komitelerin Kıbrıslı Türk Koordinatörü Meltem Onurkan Samani de güven artırıcı önlemlerin çözüm sürecinin önemli ve gerekli bir destekçisi olduğunu ve aynı şekilde kendisinin de çözüm sonrası ortak hayatta bu gibi çalışmaların çok değer kazanacağı görüşünde olduğunu paylaştı. 13 tane teknik komite bulunduğunu belirten Samani kısaca komitelerin çalışma prosedürleri ve hangi konularda çalıştıkları hakkında bilgi verdikten sonra heyetin talebi üzerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi çalışmaları ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Samani, TCE Komitesi ile ilgili en önemli pozitif deneyimin komitede görevlendirilmiş olan kişilerin tümünün toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uzun yıllardır emek sarfeden kişiler olduğunu ve her iki toplumdan üyelerin bu alanda çalışmaktan dolay zaten birbirlerini tanımaları olduğunu kaydetti. Samani, toplumsal cinsiyete ilişkin sorunların toplumu yatay kesen konular olduğunu komitenin de bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. CTP Kadın Örgütü gerçekleştirdiği ziyaretin ardından çözüm sürecini yakından takip etmeye ve katkı koymak için tüm gerekli adımları atma kararlılığını bir kez daha vurguladı.