Hükümet meclisin yetkisini gasp etmiştir!

CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman hükümetin seyrüsefer affı kararıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklama şu şekilde:

Hükümet, Anayasa’yı ve meclisi ayaklar altına alan icraatlarına devam ediyor. Son çıkarılan ve seyrüsefer harçları ile ilgili af getiren yasa gücünde kararname ile hükümet, hem Anayasa’nın 112’nci maddesini ihlal etmiş, hem harçlarını düzenli biçimde ödeyen yurttaşlara büyük bir haksızlık yapmış, hem de Meclis’in yetkilerini kullanma olanağını fiilen elinden almış, yani gasp etmiştir.
Meclis’in çalışmaya başlamasına bir aya yakın bir süre kalmışken çıkarılan bu yasa gücünde kararnamenin “ivedi” olduğunu herhangi bir gerekçeyle açıklamak mümkün değildir. Oysa Anayasa’nın 112’nci maddesine göre yasa gücünde kararnameler ancak “ekonomik konularda, ivedilik varsa” çıkarılabilir.
Daha da önemlisi, Ulaştırma Bakanı Sayın Kemal Dürüst’ün, “yasa gücünde kararnamelerin 90 günlük geçerlilik süresiyle kısıtlı olduğunu ve vatandaşların, bu doksan günlük süre içerisinde, yapılan değişiklikten yararlanması gerektiğini” açıklamış olmasıdır. Anayasa’nın 112’nci maddesine göre Meclis, yasa gücünde kararnamelerle ilgili kararlarını doksan gün içinde verir. Bu durumda, Meclis bu yasa gücünde kararnameyi görüşemeden önce, yasa gücünde kararname doğurabileceği bütün hukuki sonuçları doğurmuş olacaktır. Yani meclisin bu yasa gücünde kararnameyi görüşmesinin artık hiçbir anlamı yoktur. Bu, açıkça, meclisin devre dışı bırakılması, meclisin yetkisinin Hükümet tarafından gasp edilmesidir.
Hükümetin göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü ciddiyetsizliği, hukuk tanımazlığı ve meclisi ayaklar altına alma tutumunu kabullenmek mümkün değildir ve kabullenilmesi söz konusu olmayacak, yargı yolu dahil her türlü meşru yöntemle bu anlayışa karşı mücadele edilecektir.

CTP Genel Sekreteri
Tufan Erhürman