Türkiye’de yüksek öğrenimleri sırasında öldürülen genç ilericiler ile düşünceleri yüzünden katledilen aydınların anılacağı “Demokrasi Şehitleri’ni Anma” etkinliğine CTP Gençlik Örgütü her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm unsurları ile birlikte katılacaktır.

Türkiye’de yüksek öğrenimleri sırasında öldürülen genç ilericiler ile düşünceleri yüzünden katledilen aydınların anılacağı “Demokrasi Şehitleri’ni Anma” etkinliğine CTP Gençlik Örgütü her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm unsurları ile birlikte katılacaktır.

Kıbrıs Türk Halkının barış, demokrasi, emek ve insan hakları kavgasında bayrağı en önde tutan hep gençler olmuştur. Bu görev bir bayrak yarışı gibi birbirine devredilmektedir. Yaşamlarını ilkeleri ve inançları uğruna feda eden Kıbrıslı Türk genç ilericilerin bırakmış oldukları miras, bizlerin omuzlarında görev olarak durmaktadır. Bu görevi de gücümüz yettiğince yerine getireceğimize söz veriyoruz.

Demokrasi şehitlerimiz, gelecek kuşaklara Kıbrıs’ta barışın egemen olduğu, demokrasinin gerçek anlamıyla işlediği ve insan haklarının yüceltildiği bir ortam bırakmak için mücadelelerini ortaya koymuşlardır. Bu mücadele verilirken Sadık Cemgiller, Mehmet Ömerler, Özer Elmaslar ve daha niceleri faşist örgütlenmeler tarafından acımasızca katledilmişlerdir.

Üzerinden yıllar geçmiş olmasına ve sosyal-siyasal ortamın değişikliklere uğramasına karşın, bizden önceki genç ilericilerin verdiği mücadele tamamlanmamıştır. Bugün ülkemizde barışçıl bir çözüme ulaşılamamasının sonuçlarını en derin bir şekilde gençler hissetmektedir. Bu yüzden de çözümün sağlanması ve birleşik Kıbrıs hedefine ulaşılabilmesi için en fazla çabayı gençler ortaya koymaktadır.

Bizler ne “tarihin bizimle başladığını” ne de “bizimle birlikte biteceğini” iddia ediyoruz. Ancak bizden önce verilen mücadeleyi sahiplendiğimizi ve bizden sonra gelecek olanlara demokratik standartları yüksek AB üyesi birleşik bir Kıbrıs bırakmak için çalışacağımızı bildirmek istiyoruz.

Düşüncelerimizi paylaşan, bu yolda mücadele etmeyi kendine görev bilen bütün genç dostlarımızı “Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği” öncülüğünde gerçekleşecek olan anma etkinliğine davet ederiz.

CTP Gençlik Örgütü

Genel Başkanı

Erbay Akansoy