Hükümeti, aldığı kararı yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak, Sendikal Platform ve dört sağlık örgütünün, toplum sağlığını korumaya yönelik olarak 26 Haziran Cuma günü düzenleyeceği eyleme destek belirtiriz.

UBP-HP Hükümeti’ni, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün belirlediği kriterler ve Sağlık Bilim Kurulu’nun açıkladığı bilimsel verileri ışığında açılım yapmaya ve buna bağlı olarak, 1 Temmuz’daki açılım kararını yeniden değerlendirmeye, sağlık altyapısı ve pandemi hastanesini süratle tamamlamaya davet ediyoruz.
Bu kapsamda, Sendikal Platform ve dört sağlık örgütünün düzenleyeceği eyleme destek belirtir, toplum sağlığı açısından bilimsel verilerden uzak atılan her adımın karşısında duracağımızı kamuoyuna bir kez daha duyururuz.