CTP-BG merkez Yönetim Kurulu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili son Sayıştay belgesiyle konunun artık savcılık, polis ve mahkemelerin önünde olduğunu vurguladı. MYK tartafından yapılan açıklamada hem Lefkoşa, hem de ülkeyi artık seçimden başka bir şeyin temizleme olasılığı kalmadığının altınıçizildi ve “Yasal olmayan veya şaibeli işler sadece Lefkoşa Türk Belediyesi’nde olmamaktadır. Hükümetin de her türlü icraatından kötü kokular etrafa yayılmakta olduğuna göre, Sayıştay ve yargı, belediyede başladıkları işi devletin diğer birimlerine de yaymalı ve halkımızın temiz toplum özlemine karşılık gelecek bir çaba ortaya koymalıdır” denildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin içine düşürüldüğü çıkmaz ve iflas durumu devam etmektedir. Belediye çalışanlarının 2 aylık maaşlarının ödenmiş olması memnuniyet verici olmakla beraber, onlara yaşatılan çok ciddi mağduriyet ve yıkım sadece birkaç hafta ötelenmiş olup, aslında hala ortada durmaktadır. Çalışanlara yapılan maaş ödemesinin kaynağı şüphelidir. Hem Belediye Başkanı, hem de Hükümet, bu parayı hangi kaynaktan sağlayarak çalışanlara ödediklerini açıklamak zorundadırlar.

Sayıştay’ın dün açıklanan ön raporundan anlaşıldığı üzere belediye her ay 2.8 milyon TL açık vermektedir. Ortada bu paranın çalışanların 13. maaşından çalınarak ödendiğine veya yeni nüfus sayılarına bağlı olarak diğer belediyelere ödenmesi gereken farkların Lefkoşa Türk Belediyesi’ne aktarılarak ödemenin yapılabildiğine dair iddialar vardır. Hal böyleyken geriye dönük iki aylık ödemenin hangi kaynaktan ve yasal dayanağa bağlı olarak yapıldığı açıklanmalıdır. Dolayısıyla bugünü kurtarma adına yapılan bu işin, aslında geleceği daha da karartma olasılığı vardır. Açıkça ortaya çıkmıştır ki, bu hükümetin ve belediye başkanının, herhangi bir çözüm planı yoktur. Geleceği planlayabilecek bir vizyonu da yoktur. Belediye meclis üyelerinin çoğu, UBP’li belediye başkanları,  yetkililerinin çoğu da aslında bu çıkmazı görmüş ve kabul etmiş durumdadırlar. Bu sorunun çözümünün ancak Belediye Başkanının görevden çekilmesiyle mümkün olacağının herkes farkındadır.

Sayıştay raporlarıyla aslında her şey ortadadır. Belediye kötü, öngörüsüz, plansız yönetilmiştir ve halen ortada bir iflas tablosu bulunmaktadır. Sayıştay raporlarınca ortaya konan bunca yasa dışılık, usulsüzlük ve suç olarak tanımlanmış eylem ortada dururken, bunların sorumluları hesap vermeden, hiç bir şey olmamış gibi işleri yürütmeye çalışmak ancak suça suç eklemek veya suçlara ortak olmak anlamına gelecektir. Başlangıcından itibaren, belediye meclisinde muhalefeti dışlayan, aylık hesap cetvellerinin incelenmesine izin vermeyen, ihale komisyonundan muhalefeti attıran yönetim anlayışı iş başındayken, sorunların çözülmesi mümkün değildir. Hem bu yönetim anlayışı, hem de buna destek veren UBP anlayışı, bugün ulaşılan sonuçların sorumlusudur.

Daha önceki Sayıştay raporları gündeme geldiğinde, “sadece personelle ilgili sorunlar var” diyen Belediye Başkanı, genel anlamda açıklanan yanlış borçlanmaları geçiştirmeye çalışıyordu. Ancak 23 Mayıs, 2012 tarihinde açıklanan Sayıştay ön raporu, mali konuları çok daha ayrıntılı ele almaktadır. Rapor, Cemal Bulutoğluları’nın, “değiştirilmediği için yürürlüktedir, ben o eski tüzüğe uyarım” açıklamalarını da geçersiz kılmaktadır. Çünkü Bulutoğluları’nın, uyduğunu söylediği Eski Mali İşler Tüzüğü’ne de uymadığı ortaya çıkmıştır.

Cemal Bulutoğluları tarafından alınmış olan kredilerin hem 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’na, hem de 45/2011 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’na aykırı olduğu, proje kredisi olarak alınan bir kısım kredinin amacı dışında kullanıldığı, Belediye Meclisi kararı olmadan yetkisiz borçlanmalar olduğu ortaya çıkmıştır. Üstelik bu uygulamalarla, Lefkoşa Türk Belediyesi ciddi şekilde zarara sokulmuştur ve sonucunda bu uygulamaların cezai sorumluluğu da vardır.  Borçlanmaların banka hesaplarının olduğu banka ve kooperatiflerden yapılması gerekirken tefecilerden yapıldığı görülmektedir. Ayrıca meclis kararından önce borçlanmalar, alınan borcun meclisin karar verdiği gibi, Sosyal Sigortalar Dairesine değil, cari giderlerin karşılanması veya başka amaçlarla kullanılması yoluna gidildiği görülmektedir. Üstelik yasalara aykırı olarak, bir tefeciden yapılan borçlanmanın mahsuplaşmasında, Lefkoşa Türk Belediyesi 108.333,32 Sterlin zarara uğratılmıştır. İşte tüm bu unsurlar Sayıştay tarafından “suç işlendiği” veya “suça ortak olunduğu” şeklinde nitelendirilmektedir.

Açıktır ki, artık bundan sonra görev Başsavcılıkta, poliste ve mahkemelerde olmalıdır. Sorunlar bu denli büyükken, yapılan borçlanmalarla elde edilen kaynakların cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanıldığı iddiaları ortadayken, belediye hesaplarında bunca açıklanamayan usulsüz işlemler varken, bu sorunu sadece Başbakan İrsen Küçük ile Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu çatışmasının bir unsuru haline getirmek kabul edilemez. Üstelik bunca yasa dışılığa ürettikleri kararlarla destek veren, sorunun giderek büyümesini sessizce izleyen, sonunda yarattıkları kaosa hiçbir açılım getiremeyen UBP de, bu işte en az Belediye Başkanı kadar suçludur.

Bütün bunları değerlendirdiğimizde, artık ortada suç unsurları vardır ve bunların geçici adımlarla çözülmesi mümkün değildir. Bu nedenle, CTP-BG olarak, mevcut belediye başkanının işlediği suçların sorumluluğunu üstlenerek derhal istifa etmesinin şart olduğu görüşündeyiz. Sorumlular görevlerinden el çekmeden ve işlenen suçların hesabı sorulmadan, yeniden yapılanma yolunun açılması ve belediye meclis çalışmalarının, olumlu sonuçlar doğurması beklenemez.

Son Sayıştay belgesiyle konu artık savcılığın, polisin ve mahkemelerin önündedir ve görev onlara düşmektedir. Lefkoşa’nın temizliği, Lefkoşa halkının geleceği için sorumlulukla katkı ve destek sağlayacak girişimlerimiz devam ediyor ve edecektir. Ancak hem Lefkoşa’yı, hem de ülkemizi artık seçimden başka bir şeyin temizleme olasılığı kalmadığının altını bir kez daha çizmek kaçınılmazdır. Yasal olmayan veya şaibeli işler sadece Lefkoşa Türk Belediyesi’nde olmamaktadır. Hükümetin de her türlü icraatından kötü kokular etrafa yayılmakta olduğuna göre, Sayıştay ve yargı belediyede başladıkları işi devletin diğer birimlerine de yaymalı ve halkımızın temiz toplum özlemine karşılık gelecek bir çaba ortaya koymalıdır.

 

 

CTP-BG Merkez Yönetim Kurulu