Akansoy: Öğretmenlerimizin yanında olacağız!

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, öğretmenlerin demokratik mücadelesine destek belirtti. Açıklama şu şekilde:

Demokratik toplumlarda en temel hak olan ve Anayasa ile güvence altında bulunan eylem hakkı ülkeyi yönettiğini iddia edenler tarafından baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Örgütlü mücadeleye zarar vermeyi kendine görev bilmiş atanmış “hükumet” son olarak öğretmenleri soruşturma veya yargılama yolu ile baskı altına alarak korkutabileceğini, yıldırabileceğini düşünmektedir. Ne bu toplumun gençlerinin yetiştirilmesi gibi önemli bir sorumluluk üstlenen öğretmenler ne de bu toplumda demokrasi mücadelesi veren sendikalar bu baskılardan yılar. CTP olarak öğretmenlerin yanında olduğumuzu belirtir, gerçek anlamıyla demokrasinin yerleşmesi için tüm toplum örgütleri ile mücadele etmeye devam edeceğimizi vurgularız.

CTP Genel Sekreteri
Asım Akansoy
24.11.2023