Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ciddiyetsizliği gençlerin geleceğini riske atmaktadır

CTP Gençlik Örgütü, Meclis’te yapılan 2024 bütçe görüşmelerinde, yükseköğretim için ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu açıkladı. Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs’ın kuzeyinde yükseköğretim sistemi, toplumsal ilerlemenin mihenk taşı olması yanında ülke ekonomisi üzerinde de doğrudan etkisi olan önemli bir unsurdur. Yükseköğretim sisteminin yönetimi ve bu alandaki politikalar, gençlerin eğitimine ve üniversite deneyimine dair açık ve ulaşılabilir hedefler içermelidir. Eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda gençlerin karakter gelişimi, topluma katkı sağlamaları ve gelecekteki kariyerlerine hazırlanma sürecidir. Ne var ki, son zamanlarda yükseköğretim başta olmak üzere eğitim sistemimiz, yükseköğrenimin esas amacını yitirerek sadece gelir kaynağı olarak görülmektedir. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin diğer konularda olduğu gibi bu alandaki iş bilmezlikleri, geleceğin teminatı olan gençlerin yalnızca maddi kazanç olarak görülmelerine ve öğrenci yerine müşteri olarak görülmelerine neden olmaktadır.
Üstelik üniversitelere giriş protokollerindeki gevşeklik ve nüfus politikasının olmayışı, öğrencilik amacı taşımayan yabancı öğrenci sayısının kontrolden çıkmasına yol açmaktadır. Bu durum, üniversite atmosferinin etkisini azaltırken, eğitim kalitesini de ciddi derecede düşürmektedir. Bununla birlikte, ülkemizde faaliyet gösteren toplam üniversite sayısı artık yönetilebilir olmaktan çıkmıştır. Öğrenci dostu olmayan ve giderek kalabalıklaşan kentlerimiz, ülkenin gençlere yönelik yeterli destek ve olanakları sunmaması, gençlerin topluma adapte olmalarını ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini zorlaştırmaktadır.
Meclis’te yapılan 2024 bütçe görüşmelerinde, yükseköğretim için ayrılan kaynakların yetersiz olduğu açıkça ortadadır. Bu kaynaklar, gençlerin geleceği için yapılan yatırımların ne denli yetersiz olduğunun ve gençlerin görmezden gelindiğinin göstergesidir. Özellikle ülkemizdeki yükseköğretimin çapası olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ekonomik sıkıntılar içinde olması, hükümetin sorumluluk almaktan nasıl kaçtığını ve herkesten elini taşın altına koymasını isterken kendilerinin bu eli taşın altına koymaması, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ciddiyetsizliğini gözler önüne sermektedir.
Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, yükseköğretimdeki kangrenleşen sorunlara duyarsızlığı, gençlerin geleceğini riske atmakta ve ülkenin gelişimini sekteye uğratmaktadır. Artık zaman, gençlerin geleceğini ve eğitimde adaleti ön planda tutan gerçekçi çözümler üretmek için adım atma zamanıdır. Bu vurdumduymazlık ve sessizlik devam ettiği takdirde CTP Gençlik Örgütü olarak konuyla ilgili eylemlilik sürecine başlayacağımızı bildiririz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü
23.11.2023