Kadınların daha özgür ve güvende hissedebileceği bir yönetim anlayışı mümkün!

CTP Kadın Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklama ektedir.

Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine ve toplumsal değerlerine yapılan aşırı milliyetçi ve muhafazakâr baskılar, en fazla kadınların hayatını etkiliyor. Atanmış cumhurbaşkanı ve “hükümet” edenler, Din İşleri başkanı Ahmet Ünsal’ın “kocalarınızın yatak davetine icabet etmek zorundasınız” diyerek ortaya koyduğu zihniyeti, sıkıştırıldığımız ada yarısında egemen kılmak için büyük bir çaba sarf ediyorlar. UBP – DP- YDP “hükümeti”, küçücük çocukların tarikat evlerinde göz göre göre, camilerde ise Eğitim Bakanlığı izni ile kurs adı altında eğitime tabi tutulmasına, okullarda kullanılan ders kitaplarının bilime ve toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı içeriklerle müfredata dâhil edilmesine hizmet ediyor.
Sadece yobaz baskılar değil aynı zamanda durdurulmayan ve gittikçe derinleşen yoksulluk da kadına yönelik şiddetin artmasına neden oluyor. Asgari ücretle açlık sınırında geçimini sağlamaya çalışan veya istihdam olanağı bulamadığı için işsiz kalan kadınlar, konut edinemediği için şiddet gördüğü evden ayrılamıyor.
2014 yılında yasalaşan TOCED’in adli yardım, alo yardım hattı ve polisteki özel birim dışındaki mekanizmalarının çalıştırılmaması da şiddetle mücadeleyi zorlaştırıyor. Bütçede gereken pay ayrılmadığı için devlete ait tek bir sığınma evi bile açılamıyor. Hatta adli yardım hizmeti de kısıtlı sayıda kadına sağlanabiliyor.
CTP Kadın örgütü olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, toplumsal değerlerimize yönelen müdahalelere ve eril şiddeti körükleyen politikalara karşı eylemde olacağız.
“Kadınların daha özgür ve güvende hissedebileceği bir yönetim anlayışı mümkün” diyerek eril şiddeti durdurmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için CTP’nin hükümete geldiğinde gerçekleştireceği taahhütleri sizinle paylaşıyoruz:
1- TOCED, tüm şube ve merkezleri ile çalıştırılacak.
2- Toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere insan hakları eğitimi dersleri okullarda zorunlu hale getirilecek.
3- Devletin istatistik kurumu raporlarına göre kadın ve erkekler arasındaki iş gücüne katılım oranlarının eşitlenmesi hedeflenerek kadın işsizliğinin önüne geçecek alternatif alanlar yaratılması için çalışılacak.
4- TOCED Yasası kapsamında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme başlatılacak!
5- Devlete ait bir kadın sığınma evinin mümkün olan en kısa sürede hayat bulması sağlanacak.
6- Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal görevden alınacak.
7- Kadınların doğurganlık hakları konusunda kamusal sağlık hizmetleri güçlendirilecek. Ücretsiz doğum kontrol yöntemleri, HPV aşıları ve Smear testleri sağlık ocaklarında sağlanacak.
8- Yerel yönetimlerin kamusal kreş, etüt merkezleri ve hasta – yaşlı bakım evleri açması hedeflenecek. Bu konuda gereken pay bütçede düzenlenecek.