Türkiye Yeşiller Partisi ile Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Ankara’da gerçekleştirilen Kuruluş Kongresi ile güçlerini birleştirdi. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ismiyle yollarına devam etme kararı alan partililer, yeni siyasetin yol haritasını belirledi.

Birleşime destek veren Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) de katılımcılar arasında yerini aldı. Genel Sekreter Asım Akansoy’un davetli olduğu kongrede Kürt Sorunu, Azınlıklar, Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi, Doğa Koruma ve Ekoloji, İklim Değişikliği Politikaları, Emeğin Örgütlenmesi ve Emekçilerin Hakları gibi konular irdelendi.
Medyada “Hem sol, hem yeşil parti” olarak tanımlanan yeni oluşumda, EDP ve Yeşillerin yanı sıra daha önce bir partide yer almamış çevre, ekoloji, kadın, gençlik ve LGBT hareketlerinden çok sayıda aydın, sanatçı ve aktivist de kurucu olarak yer aldı. Partinin temel sloganı, “Doğa, insan ve emek için…” olarak belirlenirken, siyasi etkinliklerinin de “kimlik, emek ve ekoloji” alanlarında yoğunlaşacağı belirtildi.
AKANSOY: SOL YEŞİLLENDİ, YAPACAK ÇOK İŞ VAR
Divanın oluşturulmasının ardından konuk katılımcılar konuşma yaptı. Kıbrıs’ın kuzeyinden CTP-BG Genel Sekreteri Asım Akansoy kürsüde yaptığı konuşmasında bu birleşmenin sol adına umut taşıdığını belirtti.
Siyaset kurumunun ciddi bir bunalım yaşadığını söyleyen Akansoy, dünyanın pek çok yerinde siyasetin özellikle 90’lı yıllardan sonra anlam kaybına uğradığını belirtti. Dünyadaki sol siyasette “dilsizleşme” sürecinin yaşandığını kaydeden Akansoy, yüzümüzü ve enerjimizi birbirimize değil topluma döndüğümüz ölçüde genele dair yeni siyaset üretmenin ve yenilenmenin yolunun açılacağını ifade etti.
“Biz sosyalistler bu soruları ve sorunları halktan kopmadan yanıtlamak ve büyük hedefler yanında insanların birer birey olarak sorunlarına çare üreterek hareket etmek zorundayız” diyen Akansoy, siyasete olan bu kayıtsızlığın temel nedenlerinden birinin, sosyalistlerin var olan ideolojik ve düşünsel boşluğa karşılık gelecek alternatifleri üretememelerinden kaynaklandığını söyledi. Sol’un düşünsel gerilemesinin, siyaseti tamamen kapitalistlerin elinde bir oyuncak haline getirdiğini vurgulayan Akansoy, Kıbrıs Sorunu konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.