Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler, Kıbrıs Türk halkının hak etmediği uygulamaların, ekonomideki daralmanın, siyasi irademiz ve toplumsal kimliğimiz ile kültürümüze yönelik saldırının ve Kıbrıs sorunundaki pasif siyasetin karşısında olduğunu, Türkiye makamları dahil, gerekli her ortamda kararlılıkla dile getirmeye devam etmektedir

Ulusal Birlik Partisi’nin artık onursuzluğa varan siyasi yanlışlarına ve ülkede her anlamda güvensizliği tırmandıran uygulamalarına seyirci kalmamız mümkün değildir.
Partimizin tüm ülkenin umudu ve sigortası olarak önemini giderek pekiştirdiği bir süreçte, CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu ve CTP-BG Genel Sekreteri olarak şahsımın, TC Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sn. Beşir Atalay ile Mayıs ayında yaptığımız bir görüşme, tümü hayal ve gerçek dışı kimi iddialarla, çeşitli kesimlerce gündem yapılmak istenmektedir. Tüm kamuoyunun bilgisinde yapılan görüşme, partimizin yetkili organları dahil toplumla da paylaşılmış, söz konusu görüşmede, her zaman olduğu gibi Kıbrıslı Türklerin toplumsal çıkarları savunulmuş, yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş ve izlenen ekonomik programa yüksek sesle karşı çıkılmıştır.

Kamuoyunun da bildiği üzere, bahse konu görüşme, 12 Mayıs 2012 Cumartesi tarihinde gerçekleşmiş olup, yapılan görüşmede Kıbrıs sorunu ve KKTC’deki ekonomik konular ele alınmıştır. Görüşmeye CTP-BG heyeti olarak Genel Başkan ve Genel Sekreter yanında Dış İlişkiler Sekreterimiz Özdil Nami de katılmıştı. Görüşme, verimli bir değerlendirme toplantısı şeklinde gerçekleşmiştir. Bu görüşmede, Kıbrıs sorununda tıkanıklığın nasıl açılacağı ve Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafına bu noktada düşen görevler yanında, ekonomideki daralma ve ekonomik uygulamaların toplumda yarattığı ciddi sıkıntılar özellikle ele alınan konular arasında yer almıştır.

UBP Hükümetinin ülkemizi her alanda felakete sürüklediği, siyasal irademizi ayaklar altına aldığı, toplumsal kimliğimizin ve kültürümüzün değiştirilmesine seyirci kaldığı ayrıca, UBP Kurultayı’na gidilirken, parti içindeki iktidar yarışının yarattığı gerilimin, dış müdahale söylem ve iddialarına karşı öfkenin arttığı bu günlerde, gündemi değiştirmek istercesine tümü hayal ürünü iddiaların ortaya atılmış olmasının büyük bir anlam ve önemi vardır diye düşünüyoruz.
CTP’yi yıpratmaya ve partimizin içine yönelik huzursuzluk yaratmaya dönük bu tür manipülasyonlar, tarihimizde çok fazla tanık olduğumuz olaylardır. CTP’nin gücü ve yükselişini önlemeye dönük bu tür manipülasyon haberlerine halkımızın itibar etmeyeceğinin bilincindeyiz. Kaynağından doğrulanmayan veya sorgulanmayan hiçbir haberin objektif ve sorumlu habercilik olmayacağını belirtir, saygılar sunarım.

Asım Akansoy

CTP-BG Genel Sekreteri