Kur’an kurslarından Eğitim Bakanlığı sorumludur!

CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Berova’nın Kur’an kurslarıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Açıklama şu şekilde:

Sayın Özdemir Berova, dünkü Yenidüzen Gazetesi’nde yer alan röportajında, Kur’an kursları ile ilgili olarak, “Bizim camilerde izin verdiğimiz Kur’an kursu kesinlikle yoktur. Camilerde Kur’an kursu diye bir şey yapılıyorsa ve bizden de izin alınmadıysa her adli suç nasıl araştırılıyorsa bu ülkede, polis tarafından araştırılır. Bir suç varsa da suçlular cezaya götürülür. Adli mercilerin görevidir” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Belli ki Sayın Bakan, izinsiz Kur’an kursları konusunda herhangi bir yetkisi olmadığını düşünmektedir. Oysa, 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası’nın 12. maddesinin (2)’nci fıkrasına göre, “Eğitimle ilgili HER TÜRLÜ ETKİNLİK, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygunluğu bakımından Bakanlığın gözetimi ve denetimi altındadır”. Burada da eğitimle ilgili bir etkinlik olduğuna göre, bakanlığın gözetim ve denetim yükümlülüğü olduğu açıktır.
Ortada bir suç varsa elbette polis bunu araştırmakla ve gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, izinsiz kurslarda da eğitimle ilgili etkinlik yapıldığını ve bu sebeple buraları gözetlemek ve denetlemekle ve yasaya aykırılık tespit etmesi halinde bu konularda gerekirse Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde gereğini yapmakla görevli olduğunu unutmamalıdır. Bu tip durumlarda devlet kurumları arasında sorumluluk tartışmasına girmek yerine, yasalardan kaynaklanan görevleri yerine getirmek konusunda azami hassasiyet göstermek gerekmektedir.

CTP Genel Sekreteri
Tufan Erhürman