Girne Belediyesi CTP’li Belediye Meclis Üyeleri, Girne’deki kaçak yapılaşmayla ilgili basın açıklaması yayımladı.Açıklama şu şekilde:

7 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Girne Belediye Meclisi toplantısında, Aşağı Girne’de Kaşgar diye anılan bölgede, inşaatı Abrar Khawaja Properties Ltd tarafından sürdürülen otel inşaatı ile ilgili olarak Şehircilik Dairesi, KKTC Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Dairesi’nin görüş ve onayı şartı ile söz konusu inşaatın kuzey, doğu ve batısında bulunan belediyeye ait arazinin kullanım ve/veya kiralama talebinin görüşüldüğü malumdur. İlgili toplantıda, söz konusu belediye çalışanlarından ve şirket yetkililerinden oluşan bir komisyonun hazırlayacağı ön protokolün imzalanması konusunda Nidai Güngürdü’nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Söz konusu bölgede inşaat çalışmalarının yapılmakta olduğu ve ilgili inşaatlar için gerekli olan izin prosedürlerinin gerçekleşmediği basın yolu ile bilgimize gelmiştir.
İşbu gelişmeler ile ilgili belediye idaresinin herhangi bir fiili veya yasal müdahale yapmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum gerek 7 Aralık tarihinde verilen belediye meclisi kararının gerekse Güngürdü tarafından imzalanan ön protokolün hilafında olduğu açık ve sarihtir. Yine 7 Aralık 2016 tarihli kararda, esas protokolün hazırlanıp belediye meclisinin bilgi ve onayına getirilmesi gerekirken bunun yapılamamış olması ve buna rağmen söz konusu inşaatın tamamlanmak üzere oluşu gerek hukuka gerekse demokratik belediyecilik anlayışına ters bir durum teşkil etmektedir.
Girne İmar Planı’nın görüşülmekte olduğu ve Girne’deki çevre tahribatının asgariye indirilmesi düşünülen bu dönemde Girne’nin merkezinde ve belediyeye yani halka ait bir arazi içerisinde yapılan izinsiz ve kaçak yapılanma bizlerin kabul edeceği veya göz yumacağı bir durum değildir. Girne’nin daha güzel ve yeşiliyle barışık bir kent olması için göreve gelen bizlerin, böylesi kanun tanımaz ve ihmalkar uygulamalara prim vermeyeceğinin bilinmesini isteriz.
Tüm bunlar ışığında, yaşanan gelişmeler ile ilgili belediye meclisinin derhal toplanmasını ve belediye idaresinin derhal yetki ve görevlerini yerine getirmesini talep eder, konunun takipçisi olacağımızı bilginize getiririz.

CTP Girne Belediye Meclis Üyeleri