Cumhuriyetçi Türk Partisi, hükümetin tüm ithal ürünlere %3’lük fon uygulamaya başlamasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

UBP-DP azınlık hükümetinin ülkede yaratmakta olduğu tahribat günden güne artıyor. Aldığı kararlarla geri dönüşü çok zor uygulamalara imza atan hükümet geçtiğimiz gün yeni bir karar alarak ekonomiyi temellerinden dinamitlemiştir. 18 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla hükümet, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ön iznine tabi hemen hemen tüm ithal ürünlere %3’lük bir fon uygulamaya başladı. Ülkede faaliyet gösteren başta tarım olmak üzere tüm üretici sektörlere ağır bir darbe niteliği taşıyan bu karar, aynı zamanda tüm yurttaşlara da ciddi bir gelir kaybı yaşatacaktır. 109 kalem ürünün içinde bulunduğu bir kararla yaratılan bu fon uygulaması kamu maliyesine de oluşacak enflasyon etkisi nedeniyle çok büyük bir yük bindiriyor.
Toprak Ürünleri Kurumu’nun mali yapısı gerekçe gösterilerek alınan bu kararın ne tutarlılığı ne de anlaşılır bir yanı vardır. Bir kere Toprak Ürünleri Kurumu ülkenin koşulsuz biçimde ihtiyaç duyduğu bir kurumdur ve yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini piyasada fiyat dengesi sağlayan bir müdahale kurumu olarak sürdürmelidir. İçinde bulunduğu mali durumun sebeplerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması devletin denetim organı olan Sayıştay’ın işidir ve kurum yasası da bunu açıkça emretmektedir. Kurumun her yıl Sayıştay tarafından denetimi yapılmalı ve oluşan mali açıkla zararın sorumluları tespit edilmelidir. Dar tabanlı çok parçalı azınlık hükümeti, bu konuda kara propagandayı bir yana bırakarak, Sayıştay’ın kurumu mercek altına alıp raporlamasını derhal sağlamalıdır. Kurumu kurtarmak için gerek kaynak yaratmak, gerekse gider denetimi sağlamak için hiçbir çabası olmayan hükümet işin kolayına kaçarak tek bir ağacı kurtarmaya çalışırken adeta ormanı yok ediyor.
Toprak Ürünleri Kurumu’nun mali yapısına katkı bahanesiyle temel tüketim ve gıda ürünleri başta olmak üzere, tüm yem ve yem hammaddelerine, kimyevi gübreye ve daha pek çok ürünün ithalatına daha ön izin aşamasında fatura bedeli üstünden % 3’lük fon uygulaması, ekonomiyi çok ciddi bir yükün altına sokmaktadır. Bunun enflasyon üzerindeki etkisi çok ağır olacaktır. Yaratacağı pahalılık ve özellikle kamu çalışanlarının maaşlarına olan etkisinin hayat pahalılığı ödeneğiyle telafisi, kamu maliyesine de ağır bir yük bindirecektir. En basit ekonomi bilgisine sahip olanların dahi görebileceği bu etkinin azınlık hükümeti tarafından görülemiyor oluşu anlaşılır değildir. Bu dar tabanlı çok parçalı azınlık hükümetinin vizyonsuzluğunun çarpıcı bir göstergesidir.
Tüm tarım kesiminin ve özellikle de böylesine kurak bir yılda hayvancıların sırtındaki yükü daha da artıran bu uygulamaya başlamadan son verilmesi kaçınılmazdır. Toprak Ürünleri Kurumu’nun kuraklığın etkisini azaltmak maksadıyla getirip hayvancılara satışını yaptığı sözde sübvansiyonlu balyadaki gider, bu kararın yaratacağı gelirle fazlasıyla karşılanmaktadır. Dolayısıyla hükümet hiçbir gayret sarf etmeden tarım kesimi ile yurttaşın cebine elini atarak Toprak Ürünleri Kurumu’nu kurtaracağını sanmaktadır.
Hükümetin kendi programına dahi tamamen ters bir anlayışla alınan bu karar derhal iptal edilmelidir. Yapılacaklar bellidir. Asla yapılmaması gerekenler de bellidir. Azınlık hükümetinin aldığı bu karar, 109 ayrı ürün ve ürün grubunun en az % 5 daha pahalı hale gelmesi anlamına gelir ki, bu da asla yapılmaması gerekenler arasındadır. Hükümet ya ciddiyetle iş yapmaya başlamalı ya da bilmediği işlere kalkışıp boyundan büyük zarara yol açmamalıdır.

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ