Toplum sağlığını tehdit eden durumlarda, salgını önleyici tedbirler ve acil önlemler alınmazsa, sonuçları çok ağır olabilir. Bu nedenle, bu acil önlem uyarılarının Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce ciddiye alınması gerekmektedir

Sağlık örgütleri,  Çevre örgütleri ve birçok hekim, Lefkoşa’daki salgın tehlikesine karşı bir süredir sürekli uyarı yapmaktadır. Toplum sağlığını tehdit eden durumlarda, salgını önleyici tedbirler ve acil önlemler alınmazsa, sonuçları çok ağır olabilir. Bu nedenle, bu acil önlem uyarılarının Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce ciddiye alınması gerekmektedir.

Bugün, Lefkoşa sokakları, çevrenin aşırı kirlenmesiyle maalesef bir hastalık kaynağı durumundadır. Lağım sularının aktığı, sineklerin uçuştuğu, farelerin yollarda koşuştuğu, pis kokan bir şehirde yaşayan herkes ama özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, bebekler, bağışıklık sistemi düşük olan ve enfeksiyonların büyük tehlike yaratabileceği kronik hastalar büyük risk altındadır.

Eğer bir toplum, herhangi bir bulaşıcı hastalık yönünden risk altındaysa, sebebi ne olursa olsun, en büyük görev Sağlık Bakanlığı’na düşmektedir.  Bu nedenle, sağlık birimleri, seferber olmalı, sokak sokak gezilerek,  enfeksiyon tehlikesi olan yerler tesbit edilmelidir. Lağım sularının aktığı bölgelerde, içme sularından örnekler alınmalı ve mikrobiyolojik inceleme yapılmalıdır.

Organize bir şekilde çalışılıp, bir an önce gerekli tedbirler alınmazsa, sıcakların iyice bastırmasıyla hastalık riski artacaktır. Bir tek insanımızın bile kirlenmiş çevre dolayısıyle hasta olmasını, sineklerin, kenelerin ısırmasıyla tifüs olmasını veya lağım sularının içme suyuna karışmasıyla,  tifo, dizanteri, sarılık, hastalığına yakalanmasını kabul edemeyiz;  çünkü devlet, her şeyden önce sağlıklı yaşamımızın güvencesidir. Bu unutulmamalıdır!..

 

Dr.Sibel Siber

CTP-BG Sağlık Komitesi