CTP Gazimağusa Belediye Meclis Grubu, bugün Belediye Başkanı’nın yaptığı toplantı çağrısıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklama şu şekilde:

Gazimağusa Belediyesi’nde en büyük meclis grubu olarak, iyi niyetle ve kentin ihtiyaçlarına en uygun çözümlerin üretilmesi amacıyla görev başındayız. Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısının ve idari kapasitesinin yerli yerinde kalması ve kentin gereksinimlerine zamanında ve gereken biçimde yanıt verebilmesini sağlamak, bizim çalışmalarımızın en temel prensibi olmaktadır ve böyle olmaya devam edecektir.
Belediye Başkanı’nın çağrısıyla bugün belediye meclis toplantısı yapılıyor. Bizler, nisap sorunu nedeniyle belediye meclisinin toplanamamasına yol açacak herhangi bir tavır içinde olmayı hiç tercih etmedik. Bu tavrımız halen geçerlidir. Ancak bugün, grubumuza mensup iki meclis üyesinin, meclis kararıyla belediyeyi temsilen resmi görevle yurt dışında olmasına karşın, meclis toplantı çağrısının yapılmış olmasını iyi niyetten yoksun ve siyasi etikle bağdaşmayan bir girişim olarak görüyoruz.
Meclis toplantısının gündeminden bağımsız olarak, bu çağrının bizlerin grup tam sayısının resmi görev nedeniyle bulunmadığı bir zamanda yapılmış olması kabul edilemez. Halkımızın tamamını ilgilendiren, çok önemli konuların gündemde olacağı böylesi bir toplantı için, meclisteki en büyük gruba mensup iki üyenin belediyeyi temsilen yurtdışında bulunduğu bir zamanın beklenmiş olması, bizim açımızdan hem artniyetli, hemde acemice yapılmış bir işgüzarlıktır.
Belediye çalışmalarının devamlılığı ve bunlar için gereken mali gücün yerli yerinde olması bizim için vazgeçilmezdir. Bu konuda sahip olduğumuz kuşkuları ve gördüğümüz yanlışları hem Belediye Başkanı ile, hem de kamuoyumuzla zaman zaman paylaşmaktayız. Ancak hiçbir zaman bunları belediye hizmetlerini aksatacak ya da belediyenin itibarını gölgeleyecek birer argümana dönüştürmedik.
Son yaşanmakta olan Glapsides plaj yatırımında olduğu gibi, iyi niyetimiz istismar edilse dahi, bizler yine de halk yararına hizmet anlayışımızdan geri durmamakta kararlıyız. Ancak bu kararlılığımızın koşulsuz olarak algılanması ve etik dışı bir muameleye tabi tutulabileceği anlamına gelmez. İster acemilik, isterse de hata olsun, bu meclis çağrısını samimi bulmadığımızın altını çizeriz. Bu ve benzeri davranışlar bir an önce son bulmalı ve Gazimağusalılar’a ciddiyetle kaliteli hizmet sunulmalıdır.

CTP Gazimağusa Belediye Meclis Grubu