Başkent Lefkoşa’nın unvanına yakışmayan gerek yapısal, gerek yönetsel, gerekse mali iflas ve kaostan, hareket ederek, ancak ayni zamanda ülkemizde yerel yönetim anlayışına yeni bir vizyon oluşturmak üzere planladığımız Lefkoşa Kent Kurultayı’nı tamamlamış bulunuyoruz. 2 gün boyunca devam eden kurultayımız, geniş bir katılımla gerçekleşmiş ve yerel yönetim anlayışına yön verecek yeni vizyon ve stratejilere ulaşmamızı sağlayacak veriler kazandırmıştır. Bu sonuçları harmanlayarak, ulaşacağımız bilgileri önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak halkımızla paylaşacağız.

2 gün süren kurultayımıza, sivil toplum ve meslek örgütlerimiz büyük bir katılım göstermiş ve çok değerli sunumlar yapmışlar ve önerilerde bulunmuşlardır. Ülkemizdeki 3 üniversite; GAÜ, CIU ve DAÜ, sunumları ve önerileriyle katılmışlardır. Aynı şekilde;

-KTMMOB, Mimarlar Odası, Şehir plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, K.T. Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Biyologlar Derneği sunum ve öneriler yaparak katılmışlardır. Sn Hakkı Atun, Sn. Kutlay Erk, Sn Yaşar Ersoy ve Sn Özdemir Uzuner, alanlarıyla ilgili bireysel sunum ve önerilerde bulunmuşlardır. Ayrıca Sosyal Riskleri Önleme Vakfı da yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verip önerilerde bulunmuşlardır.  Bu katılımcılar, yaptıkları sunumların yanında, Yeşil Barış Hareketi ve bireysel olarak katılan katılımcılarla Lefkoşa’ya yönelik SWOT Analizi çalışması yapmış ve ayrıntılı açılımlar gerçekleştirmiştir.

-Kent Kurultayımıza ülkemizden katılan bu katılımcılara ek olarak 2 önemli konuk da kurultayımıza renk katmış, yeni ve Çağdaş perspektifler ve stratejilere ulaşılması için katkılar koymuşlardır. Bunlardan birincisi TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Necati Uyar’dır. Bu konferansta, şehir kimliğinin önemi, planlamada çağdaş uygulamalara ulaşmaya çalışırken göz önünde tutulması gerekenler, sıradanlaşmamak, tarihsel dokuya önem vermek adına göz önünde tutulması gerekenleri çok ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuş ve kurultayımıza şehir planlama anlayışına yönelik ciddi katkılar koymuştur. Diğer konuk, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, CittaSlow uygulamalarını ve kavramını açmış ve herkese büyük heyecan verici deneyimlerini paylaşmıştır. Kent kimliğinde, yerelliğin önemini, kentlilerin üretken hale getirilmesinin kent kimliğinin oluşumuna katkılarını, bir yandan yerel kalırken diğer yandan çağdaş olabilmenin yollarını ve kentlerdeki kültürel değerlere, insanlara sahip çıkarak nasıl barış sürecine katkı konulabileceğini örnekleriyle anlatmıştır. KKTC tarihsel ve coğrafi ve nüfus özellikleriyle CittaSlow açılımının ülkemize yapacağı katkılar ortaya konmuş ve tartışılmıştır. Bu 2 konuğun getirdiği açılımlar, ülkemizde kent planlaması uygulamalarına büyük bir cesaret ve donanım katacağına yürekten inanıyoruz.

 

 

 

-Ayrıntılı sonuçlarını daha sonra paylaşacağımız Lefkoşa’ya yönelik çalışmalarda ise; Lefkoşa’nın büyük çoğunluğu yönetsel sorunlardan kaynaklanan mali sorunlarla,  yasa tanımaz uygulamalar ve anlayışlarla, şehrin kimlik ve yapısının büyük erozyona uğradığı sonucuna varılmış, oluşturulacak yeni vizyon, çağdaş ve anlayışlarla, ÖZGÜN Kent ve Başkent olma özelliğini sağlayabilecek potansiyellere sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır.

-Gerçekleştirmiş olduğumuz kent kurultayı, bir sonucu değil, ciddi bir başlangıcı sağlamıştır. ÖZGÜN KENT vizyonumuzu oluşturmamızı, kent kimliğinin ve tarihsel dokusunun korunmasının kentin gelişimine sağlayacağı katkılar, barışa sağlayacağı katkılar ortaya çıkmıştır. İnsan odaklı bir yönetişim ve katılımcılık anlayışıyla, ranta dayalı olmayan, insanların yaşam kalitesini ve refahını yükseltecek bir kent oluşturma perspektifine ulaşmamızı sağlamıştır. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgilendirme yapılacak, sonuçlar bir kitapçık haline getirilecek ve halkımızla paylaşılacaktır. Daha ileri adımları atmak üzere planlayacağımız, katılımcılık temelindeki çalışmalar ülkemizdeki sosyal ve ekonomik sorunlarına büyük katkılar sağlayacaktır. Halkın katılımı olmadan, halkın kimliğini gözetmeden, kültürel değerlere gereken önem verilmeden yapılacak uygulamaların ilerlemeye yeterli katkıyı sağlayamadığı deneyimlerin ortaya konmasıyla, kurultayımızda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kurultayla, CTP-BG’nin başarıyla sürdürdüğü yerel yönetim çalışmalarını markalaştırarak daha ileriye götürmesinin, Kıbrıs Türk kimliğinin ve geleceğinin sürekli kılınmasına, sürdürülebilir bir ekonomi ve sosyal yaşamın sağlanmasına koyacağı katkıların anlamı ortaya çıkmıştır. Sahip olduğumuz değer ve deneyimleri diğer belediyeler ve sivil toplumla paylaşarak, tek bireyden, kişiden başlayarak oluşacak anlayış ve değerlerin değişmesinin, ülkemize getireceği büyük değişim ve çağdaşlığın anlaşılmasını ve uygulanmasını teşvik edecek ve katkı koyacağız. Sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik gelişme için yerelden başlayarak genişleyen uygulamalarla ülkemize sahip çıkacağız ve onu geliştireceğiz. Bu konuda sahip olduğumuz tecrübe ve deneyimlerle bunu gerçekleştireceğiz. Katkı koyan, destek veren, katılan herkese teşekkür eder, saygılar sunarız!

 

CTP-BG Lefkoşa Kent Kurultayı Organizasyon Komitesi Adına Dr. Ahmet Gulle

21.09.2012