Başkent Lefkoşa, sıfatına yakışmayacak şekilde hiçbir yasa ve kurala uymadan yapılan uygulamalarla, kişiliksizleştirilmiş, kimliksizleştirilmiş ve neredeyse kasabalaştırılmıştır.

Yeşil alanları ve köşe baslarını doldurmuş büfelerine, kaldırımların yayaların yürümesine imkan vermeyecek şekilde işgaliyle, hiçbir plana uymayacak şekilde uygulanan yapılaşmasıyla, vizyonsuz bir büyüme anlayışıyla, tarihine, kültürüne sahip çıkmayan bir anlayışla yönetilmektedir. İnsan unsuru, genç, kadın, yaşlı, engelli düşünülmeden plânsız bir anlayışla ve keyfi olarak yönetilmektedir. Eski imar planlarına uyulmamış, yeni imar planı da yeterince tartışılmadan yapılmıştır. Yönetseler anlamda zaten bir kaos ve iflas vardır. İste biz bu kaostan çıkmak için, sözü olan herkesin katkı koyabileceği bir anlayışla Lefkoşa Kent Kurultayını düzenlemiş bulunuyoruz. Hedefimiz, kurum ve bireylerin yapacağı ciddi bir katkı ve katılımla, Lefkoşa’yı ayağa kaldıracak,   Lefkoşa’yı çağdaş bir başkent yapacak vizyon ve perspektifleri yaratmak ve bunu halkımıza sunmaktır. Ortaya çıkacak vizyon ve perspektiflerle, Lefkoşa’nın kişilikli, kimlikli çağdaş bir başkent olarak düzenlemesi ve gelişimi yolu açılacaktır. Amaç ÖZGÜN KENT anlayışını oluşturmak ve bunu yaygınlaştırmaktır. Yerel Yönetimlerdeki deneyim ve vizyonumuzda bu hedeflere, halkımıza birlikte yürüyerek varacağımıza inanıyoruz.
            Kurultayın ilk gününde önemli bir katılım düzeyi sağlanan kurultayımızda sunumlar yapılacaktır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Necati Uyar’ın Çağdaş Kent Planlaması başlıklı sunumuza başlayacak ve diğer katılımcı kurum ve kişilerin sunumlarıyla devam edilecektir.   Olabildiğince farklı ve çeşitli katılımcılık ve katkı sağlanmaya çalışılmıştır. İkinci gün ise oluşturulacak 4 komitenin çalışmaları yapılacaktır. Yine 2. Gün dünyada yeni ve çok önemli bir kavram olan slowcity kavramının açılımı yapılacaktır. Slowcity kavramı, kentlerde yerelliği, öz kültürü savunan, çağdaş düzenlemeleri ancak bunları tarihsel ve kültürel dokusuna uygun olarak gerçekleştirmek üzere savunan ve düzenleyen anlayışı temsil etmektedir. Fastfood gibi sağlıksız beslenme bicimi yerine yerel ve sağlıklı beslenme desteklenmektedir. Ülkemiz gibi turizm ve eğitim sektörlerini öncelikli sektörler olarak belirleyip ekonomisini bu yolla geliştirmeye çalışan bir ülke için slowcity kavramı, Kıbrıs’ın dokusuna ve yapısına uygun bir anlamıştır. Bu yolu izleyen kentler ve belediyeler, dünyadaki bu akımı destekleyen örgütlerden katkılar da alabilmektedirler. Slowcity kavramının önemli ve başarılı bir uygulayıcısı olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyeri, bu amaçla Kent Kurultayımıza davet ettik. 2. Gün yani cuma gün saat 12.00de Tunç Bey bir sunum gerçekleştirecek ve slowcity kavramı tartışılacaktır. Daha sonra komisyonlarımız çalışmalarına devam edecek ve oluşturulan sonuçlar birleştirilin kurultay sonuç bildirisi sunulacaktır. Tabi ki yapılan bu önemli çalışmalar, değerini bulması ve rehberlik edebilmesi için daha sonra kitaplaştırılacaktır. Kent Kurultayı, Lefkoşa’nın yeniden ayağa kaldırılmasının bir başlangıcı olacaktır. Yapılan çalışmalar, katılımlar daha da geliştirilir ciddi ve sonuç alıcı olması yönünde geliştirilip ilerletilecektir. Katıldığınız için kendim, partim ve belediye meclis üyelerim adına teşekkür ediyorum.


Lefkoşa Kent Kurultayı Programı
 
20.09.2012 Perşembe
09.00-10.00: Kayıt işlemleri
10.00 Açılış, Geçmişten günümüze Lefkoşa ve yerel yönetim anlayışındaki yenilikler.
10.30 Çağdaş Kent Planlaması; Necati Uyar (TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı)
11.15Lefkoşa’nın başkent ve gelişim vizyonuna yönelik sunuşlar
13.00-14.00: Yemek Arası
14.00 Lefkoşa’nın imar ve altyapı planlamasına yönelik sunuşlar
15.00 Lefkoşa’nın sosyo-ekonomik ve sektörel gelişimine yönelik sunuşlar
16.00 Lefkoşa’nın sosyo-kültürel gelişimine yönelik sunuşlar
 
21.09.2012Cuma
09.30Komisyonların çalışmaları
12:00 Slowcity; Yerel Yönetimlerde yeni vizyon; M. Tunç Soyer (Seferihisar Belediye Başkanı)
13.00 – 14.00 Yemek Arası
14.00 – 15.00 Komisyon çalışmalarının devamı
15.00 – 16.00 Komisyon Çalışmalarının Birleştirilmesi ve Sonuç Bildirgesinin hazırlanması
16.30 Sonuç bildirgesinin sunumu ve kapanış.
 
 
Çözüm VARDIR!
Lefkoşalı, Kentine sahip çıkıyor!