Kamuda geçici çalışanlar için hukuka uygun bir formül üretilmeli!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün saat 11.30’da Ahmet Kaptan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) heyetini kabul etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamuda geçici statüsünde çalışanların, farklı siyasi partilerin iktidara geldikleri zaman kendilerini işsiz kalma riski altında hissetmelerinin hem adalet ilkesine aykırı olduğunu, hem de kamuda verimliliği olumsuz yönde etkilediğini belirterek, bu soruna hukuka ve Anayasa Mahkemesi içtihadına uygun bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, bugün saat 11.30’da Ahmet Kaptan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) heyetini kabul etti. Kabulde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da hazır bulundu. Kaptan, kamuda çalışan geçici, sözleşmeli ve kadrolu personelle ilgili yasa önerilerini Erhürman’a sundu.

ERHÜRMAN: “YASA ÖNERİLERİNİ İNCELEYECEĞİZ”
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTAMS’ın sunmuş olduğu yasa önerilerini en kısa zamanda parti yetkili organlarında inceleyip değerlendireceklerini belirtti. Kamuda yüzlerce kişinin geçici statüde çalıştığını anımsatan Erhürman, bunun bir anomali oluşturduğunu, kamuda verimliliği düşürdüğünü, bu insanların her farklı iktidar döneminde kendilerini işten durdurulma tehdidi altında hissettiklerini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Erhürman, kamuda verimliliğin bir türlü sağlanamamasının ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde sunulamamasının halkın genelinde bir memnuniyetsizlik yarattığını, bu sorunun sebeplerinden bir tanesinin de kamu çalışanları arasında yaratılan statü, hak ve sorumluluk farklılıkları olduğunu belirtti. Bu konunun bir an önce bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyleyen Erhürman, “mesele çoğu zaman algılandığı gibi sadece kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarıyla ilgili değildir; hepimizin şikayetçi olduğu verimsizliğin giderilmesiyle doğrudan doğruya ilintilidir ve bu noktadan hareketle de değerlendirilmesi gerekir” dedi.

KAPTAN: “KAMUDA EŞİTSİZLİKLER VAR”
Ziyarette Erhürman’ın ardından söz alan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, kamuda geçici, kadrolu ve sözleşmeli personel arasında eşitsizlikler bulunduğuna dikkat çekti. Bunları ortadan kaldıracak düzenlemeleri içeren yasa önerilerini CTP’ye sunmak istediklerini belirten Kaptan, Özelleştirme Yasası’yla birlikte verilen hakların aynı şekilde hem kadrolulara hem de geçicilere tanınması için yasa önerisi hazırladıklarını söyledi. CTP’nin iktidarda olduğu dönemde geçici personel istihdamının durdurulduğunu anımsatan Ahmet Kaptan, bunu desteklediklerini ama halihazırda istihdam edilmiş geçicilerin işten durdurulmasının herhangi bir siyasinin iki dudağı arasında bulunmasının Anayasa’ya ve ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu düşündüklerini belirtti. Taleplerinin geçicileri kadrolama değil, iş güvencesinin bu kişilere verilmesi olduğunun da altını çizen Kaptan, geçmişte bu konuda CTP’yle uzlaştıklarını ve hazırladıkları önerinin yasallaşması için CTP’den destek talep ettiklerini kaydetti.