Haspolat Meslek Lisesi’nde herhangi bir plan, program yapılmadan, eğitim döneminin yarısında ve yasalara uyulmadan açılan imam hatip bölümünün tartışmaları devam eder ve halkımızın bu konudaki hassasiyeti ortada iken UBP hükümetinin imam hatip koleji açılması için iki yüz dönümlük bir araziyi üstelik 100 TL yıllık kira bedeli ile İlim Ahlak Vakfı’na kiralanmış olması kabul edilmez bir davranıştır.

Haspolat Meslek Lisesi’nde herhangi bir plan, program yapılmadan, eğitim döneminin yarısında ve yasalara uyulmadan açılan imam hatip bölümünün tartışmaları devam eder ve halkımızın bu konudaki hassasiyeti ortada iken UBP hükümetinin imam hatip koleji açılması için iki yüz dönümlük bir araziyi üstelik 100 TL yıllık kira bedeli ile İlim Ahlak Vakfı’na kiralanmış olması kabul edilmez bir davranıştır.
Hele, böylesi bir okul için Eğitim Bakanlığı’ndan değil izin almak, bu amaçla başvuru bile yapılmamış olması UBP hükümetinin artık sürdürülebilir bir yapıda olmadığının kanıtıdır.
Bakanların bu konudan habersiz olmaları ise Ulusal Birlik Partisi Hükümeti açısından içler acısıdır.
Böyle bir vakıf var mıdır? Bizde kaydı yapılmış mıdır? Geçmişte herhangi bir faaliyeti olmuş mudur? Bütün bunlar cevaplandırılması gereken sorular olarak ortada durmaktadır.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin aynı arazi için, kampusunu geliştirmek adına yaptığı müracaatı ısrarla dikkate almayan UBP Hükümeti hangi akla hizmet etmek adına ve devlet ile Vakıflar İdaresi’nin çıkarlarını gözetmeden böylesi bir kuruluşa bu kadar büyük ve beleş denecek kadar az bir paraya söz konusu araziyi kiralamıştır. ?
Ülkemizde istihdam yaratmak için yapılacak yatırımların önünü açmaya, ekonominin ihtiyaç duyduğu teknik ara elemanları yetiştirmek için eğitim sisteminde teşvik edici önlemler almaya hiç de hevesli olmayan UBP Hükümetinin, bilinmeyen tanınmayan bir vakfa; ihtiyaç olmayan bir alanda eğitim kurumu oluşturması için arazi vermesi, yönetimdeki ipleri elinden kaçırdığının en önemli göstergesidir.
Bu bizlere Doğu Akdeniz Üniversitesi, üniversite öncesi kurumlarının yasal olmayan yollarla ve hükümet üyelerinin bazılarından habersiz peşkeş çekilmesini hatırlatmaktadır.
UBP Hükümetinin büyük bir sorumsuzluk örneği göstererek varlıklarımızı dağıtmaya hakkı yoktur.
Bu nedenle UBP Hükümeti derhal istifa etmelidir.

Özkan Yorgancıoğlu
CTP-BG Genel Başkanı