CTP-BG, İsrail tarafından Filistinlilerin yaşadığı Gazze şeridine yapılan saldırılar sonucu bölgede yaşanan ve giderek artan çatışma ortamını derin bir endişe ile izlemekte ve Gazze şeridinde hiçbir savunma ve sığınma imkanı bulunmayan Filistinli sivillerin hava saldırıları ile katledilmelerini şiddetle kınamaktadır.

Uzun yıllardan beridir devam eden İsrail- Filistin sorununun çatışmalar ile çözülemeyeceği yaşanan bütün acı deneyimler ile ortada ve bütün çatışmaların bedelini siviller ödemekte iken bölgenin yeni bir sıcak çatışma ortamına sürüklenmesi bölge insanlarına acı ve gözyaşından başka bir sonuç getirmeyeceği de geçmiş deneyimlerle ortadadır.

Suriye’de yaşanan ve acılar dışında hiçbir sonuç üretmeyen iç çatışmaların bölgede yarattığı istikrarsızlık, Filistin’deki yeni çatışmalar ile Ortadoğu’yu çok daha derinden etkileyecektir. Çok daha fazla sivil insanın ölmesine, yerlerini, yurtlarını terk etmesine, göç etmesine neden olacaktır. Bu nedenle Partimiz temelde savaşlara karşı olmanın yanında, karşılıklı olarak sivillerin uçakların veya roketlerin hedefleri haline getirilmesini de kabul edilmez bir yaklaşım olarak görmektedir.

İsrail yönetimi, gerilime neden olan Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri kurma çalışmalarından vazgeçme yanında Filistin topraklarına yönelik herhangi bir kara harekatına de girişmemelidir. Çünkü çok dar bir alanda sıkışık yaşayan Filistin Halkının böyle bir kara harekâtında çok daha fazla suçsuz ve sivil kayba uğratılacağı açıktır.

Güçlünün haklı olduğu ve zayıfları ezme hakkına sahip olduğu mantığını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle İsrail Hükümeti’nin saldırılarını cesaretlendirecek, onu haklı çıkaracak açıklamaların da soruna yardımcı olmayacağına inanıyoruz. Bu nedenle bütün ülkeleri savaşı özendirecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz.

CTP-BG olarak bölge ve dünya barışını son derece olumsuz etkileyecek bu savaş ortamının derhal son bulması ve soruna müzakereler yolu ile çözüm bulma çalışmalarına acilen yeniden başlanmasını gerekli görmekteyiz. Bu nedenle Partimiz başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslar arası aktörleri akan kanların durdurulması yönünde acilen önlemler almaya ve sorunun çözümlenmesi için tarafları müzakere masasına oturmaları için teşvik etmeye davet etmektedir.

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel Başkanı

19.11.2012