Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Meclis Grubu olarak Belediye Başkanı İsmail Arter’in, Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti destekli yanlış istihdam politikasını defalarca kamuoyuyla paylaşmış, uyarılarda bulunmuştuk. Bugüne kadar yaptığımız gerek sözlü gerek yazılı tüm uyarılara rağmen devam eden aşırı istihdam ve yanlış mali yönetim sonucunda Mağusa Belediyesi batma noktasına gelmiştir. Popülist yönetim anlayışıyla seçim öncesi istihdam edilen çalışanlar bugünlerde teker teker durdurulmaya başlanmıştır. Belediye Başkanı bugün yaptığı açıklamada gereksiz istihdam yaptığını itiraf ederek seçim sonrasında bu insanları kapı dışarı etmiştir. Ancak Belediye Başkanı gündelikçileri durdururken öte yandan yandaş istihdamına da devam etmektedir.

Dahası kentimiz, belediyenin hayati hizmetler olan su ve kanalizasyon giderlerini ödeyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıyadır. Bu gidişe dur denilmez ve tasarruf tedbirleri derhal alınmazsa belediye biriken borçlarını ödemek için daha fazla borçlanmak zorunda kalacaktır. Borcu borçla kapatmak da kurumun iflasına neden olacaktır. Bu da daha önce de vurguladığımız gibi yeni bir Lefkoşa Belediyesi örneği yaratacaktır.

Belediyenin mali durumu git gide dibe vurmakta ve özel sektör başta olmak üzere sorunlu borç yapısı daha da kötüleşmektedir. Bunun sonucunda İsmet İnönü Bulvarı yenileme projesi (Salamis Yolu) gibi kritik projeler durmuş haldedir. Bu durum yakında belediyeyi daha fazla hizmet veremez hale getirecektir.

Evet, Mağusa Belediyesi yanlış yönetilmektedir. Belediye Meclisi’nde 18 üye bulunmasına rağmen bu üyeler ile verimli istişareler yapılmamakta, bu kadar beledi sorun varken toplantılar 30 günün üzerinde bir sürede yapılmaktadır. 18 üyenin sadece birkaçının fikirlerine değer verilmekte, diğerlerinin görüşleri dikkate alınmamaktadır.

Bizler bir kere daha belediye yönetimine acilen kendini toparlama, popülist kararlar yerine akılcı kararlar alma ve sağ duyulu davranma çağrısı yapıyoruz. Unutmayın, tek bir Mağusa vardır ancak bu gidişle onu da göz göre göre kaybetme ihtimali çok yakındır.

CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu