Bu gün bir kez daha Ulusal Birlik Partisi Hükümetinin yasa tanımazlığına, emek ve halk düşmanlığına tanık olduk.

Bu gün bir kez daha Ulusal Birlik Partisi Hükümetinin yasa tanımazlığına, emek ve halk düşmanlığına tanık olduk. İçişleri ve yerel yönetimler Bakanını Nazım Çavuşoğlu iş araçlarının başına geçerek  ‘Belediye çalışanlarının maaş alamamış olmalarına üzülüyorum ama Bakanlar kurulu karar aldığına göre grevi kaldırmaları ve çöpleri toplamaları gerekir’ diyerek bir muzaffer komutan edası ile basın mensuplarına poz verdi.

Söz konusu Bakan bu açıklamayı, konu ettiği işçilerin seksen gündür evlerine ekmek götüremediklerini görmezden gelerek yaptı.

Aynı bakan bu sözleri söylerken, Anayasamızın ‘hiç kimse angarya çalıştırılamaz’  hükmünü unutmuş görünüyordu.

Sayın bakan bu açıklamayı, Lefkoşa Türk Belediyesinin bu durumlara düşmesine neden olan ve yasa dışı olarak borçlanılan On milyon sterlinin bakanlar kurulu onayının altında kendisinin ve partisinin imzası olduğunu yok sayarak yaparken açıklanmaya muhtaç ‘seçim bizim dışımızda başka merkezlerde de yürütülmüştür’ sözleri hala ortada durmaktadır.

Bir yanda emeğinin karşılığını almak için uğraşan belediye çalışanları, öbür yanda belediyeyi batağa sürükleyen Hükümet ve Belediye Başkanı.

Ne yazık ki mahkemelerde yargılanması gereken Eroğlu, Küçük ve Hükümet üyeleri bedeli, olayların bu noktaya gelmesinde hiçbir katkısı ve iradesi olmayan çalışanlara ödettirmeyi amaçlıyorlar.

İlan edilmemiş yani olmayan bir grevi yasaklamak ancak UBP hükümetinin mantığı ile izah edilebilir.

Zorla angarya çalıştırmak yine UBP hükümetine özgü bir davranıştır.

Yasaları hiçe saymak, ayaklar altına almak karakteristik özelliğidir.

Partimiz, ne çalışanlarımızın haklarının gasp edilmesine ne de yasalarımızı yasalarımızın ayaklar altına alınmasına göz yummaya niyetli değildir.

Bunların yasal hesabının muhakkak sorulacağı gün uzak bir gün değildir.

Hükümet, aldığı ve alacağı her kararda vereceği hesabı da katarak değerlendirmelidir.

Yoksa altından kalkması mümkün olmayacaktır.

 

18 Mayıs 2012

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel başkanı