Her alanda olduğu gibi öğretmen atamaları konusunda da kayırmacı davranan UBP Hükümeti, kurultay hesapları yüzünden 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılının da sorunlu başlanmasına neden olacak. Öğretmen atamaları ile ilgili hükümetin tavrını eleştiren CTP-BG Güzelyurt Milletvekili ve Parti Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çağlar sert konuştu.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından kamuya duyurulan öğretmenlik sınav ve münhalları ile ilgili en son açıklama, UBP Hükümeti’nin bireysel, zümresel ve partisel çıkarları uğruna toplumsal yapımızı nasıl darmaduman ettiğinin en bariz örneğini gözler önüne sermektedir. Durum gerçekten de vahim olmanın ve öğretmenlik münhallarını bekleyenleri sükût-u hayale uğratmanın çok daha ötesindedir.

Öğretmen ihtiyacı olduğu bilinmesine, okullar açılırken öğrencilerin öğretmensiz kalacağı ayan beyan ortada olmasına ve üstelik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı münhal açılması için 5 Haziran 2012 tarihinde Eğitim Bakanlığı’na hatırlatma ve sürecin önemi ile ilgili resmi yazı göndermesine rağmen, halen öğretmen münhalları ile ilgili hiçbir adım atılmaması devlet ve hükümet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır.

Bilindiği üzere İlk Öğretim Okulları 10 Eylül, Orta Öğretim Okulları da 18 Eylül’de 2012-2013 eğitim-öğretim yılına başlayacaktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, münhal sayısı ve ilânı için 11 Temmuz 2012 tarihine kadar, Bakanlığın hassas davranarak, okulların öğretmensiz açılmaması için gerekli çalışmaları tamamlaması gerektiği konusunda resmi ikazlarını Eğitim Bakanlığı nezdinde yapmış ancak bugüne kadar kendilerine talepte bulunulmamış, ihtiyaçları giderecek hiçbir girişim yapılmadığı açıklanmıştır. Bu kabul edilebilecek bir tutum değildir.

Kamu Hizmeti Komisyonu açıklamasından edinilen bilgiye göre, Eğitim Bakanlığı, Başbakanlıktan kadro yetkisi istemiş ancak bu yetki halen alınmamıştır. Bu yetki bugün alınsa bile, yeni seçilecek öğretmenlerin atamalarının yapılabilmesi en erken 14 Ekim 2012 tarihinde mümkün olabilecektir!

Bu gelişmeler açıkça göstermektedir ki, öğretmenlik münhalları doğrudan doğruya 21 Ekim 2012 tarihinde yapılacağı duyurulan UBP Kurultayı’na saklanmakta, bireysel, zümresel ve partisel çıkarlar toplumsal çıkarların önüne konmaktadır. Varsa yoksa UBP Kurultayı’nda öne geçmek, menfaat sağlayarak menfaat dağıtmak!

Bir toplum, bir devlet, çocuklarımızın geleceği, öğretmen olmak için bekleyen genç mezunlarımızın hayalleri, okullarımızın ihtiyaçları ve toplumsal beklentilerimiz topyekûn UBP Kurultayı’na feda edilmektedir ve artık bu türden bir siyaset anlayışı halkımızı bezdirmiş, usandırmış, perişan etmiştir.

CTP-BG olarak bu gelişmeleri şiddetle kınadığımızı sizlerle paylaşır, öğretmenlik münhal ve sınavlarının Kamu Hizmeti Komisyonluğu nezdinde bir an önce duyurulması için UBP Hükümetini görevlerini toplum için yapmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Çağlar

CTP-BG Güzelyurt Milletvekili ve Parti Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı

17.08.2012