CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, bugün toplanamayan Meclis’in iş yapamamasını ve UBP Hükümeti’nin neden olduğu felaketleri eleştirdi.

Bugün, UBP’nin nisabı yine sağlayamaması nedeniyle ikinci oturumda Meclis’in çalışması varılan mutabakat sonucunda ertelendi. Hükümet edemeyen, meclisi çalışmaktan alıkoyan ve ülkedeki kaosu her gün daha da derinleştiren hükümetin niyeti halkımızın refahı değil kendi iktidarı ve bundan sağladığı çıkardır.

UBP Hükümeti’nin çözer gibi yaptığı fakat çözmek bir yana, her gün daha da içinden çıkılmaz hale getirdiği Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki sorunlar nedeniyle çalışanlar bugün süresiz greve çıkmış bulunuyor. Sendikal çevrelerin iddiasına göre eylemcilerin Meclis önüne gelecekleri duyumunu alan UBP, Meclis’in ertelenmesini bu sebeple istedi.

Bir başka iddia ise, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çalışanlarından işçi kadrosunda olanların ödenmesine karşın, memur statüsünde olanların ödenmemiş olmasıdır. İşçi kadrosunda olanların toplam maaş tutarı iki milyon TL dolayındadır. Toplam maaşlar ise dört milyon TL civarında olduğuna göre, niye hepsi ödenmedi de yalnızca bunun bir buçuk milyonluk kısmı ödendi? Söz konusu bir buçuk milyon TL nereden bulundu? İddialar, UBP hükümetinin LTB’ye yine yasa dışı yollarla ancak bu kadar kaynak aktarabildiğidir. Ülkemizdeki adaleti yok eden UBP’nin yasaları, hukuku ve devlet geleneğini hiçe sayan tavırları çoktandır sabredilebilecek düzeyi aşmıştır.

‘Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavlar şaibelidir’ diyen Başbakan İrsen Küçük’ün her icraatının yasa dışı ve şaibeli olduğu bu olayla bir kez daha kanıtlanmıştır.

Çok uzun yıllardan beridir tartışılan ve bundan önceki hükümetlerin de gelişmesinde katkı koyduğu Türkiye’den su getirilmesi projesinde İrsen Küçük Hükümeti’nin hiçbir finansal veya fikirsel katkısı olmadığı halde, bu projeyi partisi adına sahiplenmesi hatta bunu yarışlı geçecek kurultayda kendi projesiymiş gibi kullanması UBP Hükümeti’nin aymazlığının somut göstergesidir.

Yasa ile düzenlenmiş ve bütçede kaynağı ayrılan ‘Dr. Küçük Oyunları’nı bile iki yıldır gerçekleştiremeyen bu hükümetin daha büyük işleri organize etmesini, projelendirmesini beklemek hataların en büyüğü olacaktır.

‘Sınavlarda şaibe vardır, ben bu sınavları tanımam’ diyen, fakat aynı sınav sonuçlarına göre ve partizanca 40’ın üzerinde kişiyi geçici olarak öğretmenliğe atayan bir anlayıştan adalet beklemek, kendimize saygısızlık yapmakla eş anlamlıdır.

LTB’de çalışırken iş kazasında ölen işçinin ailesine maaş ödenmesi sendika ve toplum baskısı ile gündem olurken, elinde silahlar olduğu halde poz veren ve sosyal paylaşım sitelerinde boy boy fotoğraflarını yayınlayan, kendinden farklı düşünen insanlara küfreden, tehdit eden ve ırkçılığı bir düşünce biçimi olarak kabul eden bir kişiye maaş bağlamada hiç tereddüt etmeyen bu hükümetten tarafsız davranmasını beklemek, UBP yöneticilerini ve düşünce yapılarını bilmemek demektir.

Bütün toplumsal kesimlerin karşı çıkmasına rağmen nedenini bir türlü açıklayamadığı petrol depolama tesisi kurma çabası hakkında UBP Hükümeti’nin ısrarı ortada dururken, hükümet yetkililerinin halkımızı ve ülkemizi sevdiğini düşünmek kendi sevgimizden şüphe etmektir.

Ülkemizdeki sorunları bir kenara bırakarak parti içi hesaplaşma amacıyla kurultaydan başka hesap yapmayan bu yönetimden ülke sorunlarını çözmesini beklemek zamanı boşa tüketmektir. Bütün bunlara baktığımızda UBP Hükümeti’nin ülkemizi sürüklediği ve sürüklemesi muhtemel felaketleri daha net görebiliyoruz. Bu nedenle UBP Hükümeti, Kıbrıs Türk halkına daha fazla zarar vermeden onları hükümetten götürmek şarttır.

 

Özkan Yorgancıoğlu

Genel Başkan