Bakanlar Kurulu’nun bugünkü gündeminde olan elektrik ücretlerine zammı öngören önerge şu sıralar görüşülmeye başlandı. CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu konu ile ilgili açıklama yaptı.

Ülkemizi yönetmekte olan UBP Hükümeti’nin yapmakta olduğu çılgınlıklar, hesabı tutulamayacak kadar çoğalmaktadır. Bu çılgınlıkların sonuncusu da elektrik fiyatlarının artırılması için Bakanlar Kurulu’nda görüşmek üzere hazırlanan elektrik fiyatlarının artırılması ile ilgili önergedir. Ülkemizdeki pahalı elektrik fiyatları üretim ve yaşamı olumsuz etkilemekte ve maliyetleri artırmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise defalarca basına da konu olan Elektrik Kurumu’nun alacaklarını tahsil edememesidir. Halktan yana olmadıklarından emin olduğumuz UBP ve kurum yöneticileri tahsilâtları engellemekte, gelinen noktada faturayı yine halka kesmektedir. Elektrik Kurumu’na tüketim bedellerini ödemeyen bazı ayrıcalıklı iş yerleri, maliyetlerdeki artışa neden olmakta, oluşan açığı kapatmak için ise UBP Hükümeti elektrik fiyatlarına zam yapmaya hazırlanmaktadır. Bugün bir gazetemizde yayınlanan haberin yanında farklı kaynaklardan bilgimize gelen duyumlara göre yapılmaya çalışılan zam oranı % 10-12’lik olarak görülmektedir. Bu rakamla birlikte son 8 ayda elektriğe % 46 oranında zam yapılmış olacak ve bu paralar yine sıradan vatandaşın cebinden çıkacak.

Hükümet açığı kapatmak için karşılığı olmayan ekonomik tedbirlerin altında ezildikçe ezilen halka yeni yükler bindirmeye çalışmakta ve halkın sabrını taşırmaktadır. Milyon liralık elektrik borçlarını kişilerden ve kurumlardan tahsil etmeyen hatta tahsilat için giden Kıb-Tek çalışanlarına da engel olan yöneticilerin, kurumdaki açığı kapatmak için elektrik ücretlerini artırmak adına yeni bir önerge ile zam planları yapması kabul edilebilir değildir. Elektrik tüketim bedellerini ödemeyen işletmelerden borçlarını derhal tahsil etmek yerine böylesi bir dönemde gittikçe fakirleştirilen bu halka daha fazla zam ile eziyet edilmektedir. Hasta, yaşlı, fakir demeden sıradan vatandaşın elektriğini gözünün yaşına bakmadan kesenler söz konusu çıkar odakları olunca sessizliğe bürünüp, kenara çekilmektedir.

Zaten pahalı elektrik kullanan Kıbrıslılar, adil ve cesur kararlar almadan günü geçirmeye çalışan hükümete güven konusunda sıfır noktasındadır. 3 yıldır asgari ücrete bir kuruşluk artış yapmayan hükümet, beşikte süt bekleyen bebeklerimizin geleceğini çalmakta veya çalanlarla ortaklık kurmaktadır. Kurultay hesaplarının peşinde istihdamlar yapan, kamu kaynakları ile iftar sofraları kuran ve eğlenceden eğlenceye koşan hükümet yetkilileri işi gücü bırakıp kendi gündemleri ile ilgilenmektedir. Yalanlarla yeniden iktidara gelen UBP, tarih boyu yaptığı gibi bu halkın ensesinden semirmekte, yapılan hiçbir usulsüzlüğün hesabını vermemektedir.

Taşın altında ezilen elini, yüklü elektrik faturalarını ödemek için cebine atacak gücü kalmayan bu halka layık görünen, başkalarının borçları için daha fazla ezilmesiyse ve yine ayrıcalıklı kesimlere sağlananların diyetini bu halk ödeyecekse, CTP-BG olarak buna asla göz yummayacağımızı belirtmek isterim. Hükümet tahsilatların yapılabilmesi için bunun önünü açacak tedbirleri bir an önce almalıdır. Aksi takdirde halkımızla birlikte bu zamlara karşı çıkmak için sokaklarda olacağımızı kamuoyuna duyururum.

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel Başkanı  

15.08.2012