Cemal Bulutoğluları’nın hesapsız ve yanlış icraatları sayesinde Lefkoşa Türk Belediyesi’nin süratle iflasa sürüklendiğine dikkati çeken CTP-BG meclis üyeleri, bu gidişe son verilmesini istedi….

 

Cemal Bulutoğluları’nın hesapsız ve yanlış icraatları sayesinde Lefkoşa Türk Belediyesi’nin süratle iflasa sürüklendiğine dikkati çeken CTP-BG meclis üyeleri, bu gidişe son verilmesini istedi…. “LTB tarihinde ilk kez maaş ödeyemez, sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi yatırımlarını yapamaz, emekliye ayrılanlara kıdem tazminatını veremez, piyasadan aldığı mal ve hizmetlerin karşılığını ödeyemez, bankalardan borç alamaz, hatta parklarının elektrik borcunu ödeyemez hale getirilmiştir.”

 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Cemal Bulutoğluları’nın belediyeyi süratle iflasa sürüklemekte olduğuna dikkat çekilerek, ilgili bütün makamların bu konuda tedbir alması istendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) üyesi LTB Meclis Üyeleri, Başkan Bulutoğluları’nı belediyeyi daha fazla borç batağına sürükleyen adımlar atmaktan kaçınmaya ve belediye meclisi ile belediye emekçilerinin uyarılarını dikkate almaya davet etti.

CTP-BG’li LTB Meclis Üyeleri adına yapılan yazılı açıklamada, Cemal Bulutoğluları’nın basın organları vasıtasıyla belediye meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına hakaret ve tehdit savurmaya devam ettiğine de işaret edilerek, Lefkoşa halkının bu üslubu hak etmediği kaydedildi.

Açıklamada, “LTB’nin iki yıl içinde Cemal Bulutoğluları tarafından çalışanların maaşlarını ödeyemez hale getirildiği, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının bir yıldır yapılmadığı, vergilerin ödenemediği, belediye çeklerinin bankalardan döndüğü, hiçbir bankanın belediyeye borç vermek istemediği, müteahhitler ve esnaf başta olmak üzere belediyenin uçan kuşa borcu olduğu” belirtilerek, bu gerçekleri halktan gizlemeye ve başkalarına iftira atmaya çalışmanın abesle iştigal olduğu vurgulandı.

CTP-BG üyesi LTB Meclis Üyeleri adına yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bundan tam iki yıl önce göreve gelen Cemal Bulutoğluları, uluslararası tanınmışlığa sahip başkent belediyemizi giderek içinden çıkılamayacak bir borç batağına sürüklemektedir. İzlediği yanlış istihdam politikası ve gereksiz harcamalar yüzünden koskoca LTB tarihinde ilk kez maaş ödeyemez, sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi yatırımlarını yapamaz, emekliye ayrılanlara kıdem tazminatını veremez, piyasadan aldığı mal ve hizmetlerin karşılığını ödeyemez, bankalardan borç alamaz, hatta parklarının elektrik borcunu ödeyemez hale getirilmiştir.

Bırakın Lefkoşa halkını, seçilmiş belediye meclis üyelerini dahi devre dışı bırakarak tamemen kendi başına buyruk davranan, farklı görüşleri tehdit, küfür ve hakaretlerle sindirmeye çalışan, çeşitli yöntemlerle kamuoyuna yanlış bilgiler veren Cemal Bulutoğluları, giderek sıfırı tüketmektedir.

LTB’yi bankalardan borç alamayacak duruma getiren Cemal Bulutoğluları, son olarak özel bir şirketten 2 milyon Sterlinlik borçlanma kararını, CTP-BG grubu olarak bizim itirazımıza ve şerh koymamıza rağmen oyçokluğuyla almıştır. Bu borçlanma herhangi bir yatırım amacıyla değil, maaş ödemek için yapılmıştır.

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) da açıkladığı gibi, çalışanlar ayın neredeyse yarısına gelinmiş olmasına rağmen hala ödenememiştir.

Bu ilk kez yaşanan bir durum değildir. LTB’nde maaş ödemelerinin gecikmesi artık neredeyse normal bir durum haline gelmiştir.

Cemal Bulutoğluları’nın daha önce de “sosyal konut” peşinatlarını maaş ödemeleri için kullandığı ve o kaynağı da tamamen sıfırladığı bilinmektedir.

Bu gerçekler karşısında itiraz eden, sesini yükselten ve halkın malı olan belediyenin iflas etmesini önlemeye çalışan herkese saldırmak, küfretmek ve tehdit etmek Cemal Bulutoğluları’nın alışkanlığı haline gelmiştir.

Nitekim dün de basın organları vasıtasıyla CTP-BG’li meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına saldırmıştır.

Geçmiş döneme ilişkin borç iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu ise kendisi de çok iyi bilmektedir.

Başkan Bulutoğluları belediye çalışanları arasında da ayırım yaparak, CTP-BG’li meclis üyeleri ile “geçmiş dönemlerde istihdam edilen bir kısım çalışan”ın kendisini yıpratmaya ve projelerini engellemeye çalıştığını da öne sürmektedir. Bu ifade, Bulutoğluları’nın çalışanlarla ilgili nasıl bir düşünce içinde olduğunu göstermesi bakımından ibret vericidir.

Bulutoğluları’nın “engellendiğini” iddia ettiği proje ise LTB’nin su ve kanalizasyonunun özele devredilmesini öngörmektedir ve sadece CTP-BG’li meclis üyeleri değil, başka partilere mensup meclis üyeleri de karşı çıkmaktadır. Zaten son iki belediye meclisi toplantısı, bu gündem maddesi yüzünden yapılamamıştır.

Eğer sadece CTP-BG’li meclis üyeleri karşı çıkmış olsaydı, diğer konularda olduğu gibi oyçokluğuyla karar alacak ve “proje” dediği devir işlemini gerçekleştirebilecekti. Oysa belediye meclisinde bu konuda oyçokluğu dahi yoktur. Dahası konu Sayıştay ve Başsavcılık tarafından da soruşturulmaktadır.

Görev süresinin yarısını tamamlamış bulunan Cemal Bulutoğluları, “saray” yapmak dışında seçim döneminde verdiği hiçbir sözü yerine getiremediği gibi, belediyeyi geri dönülemeyecek bir mali ve idari felakete doğru sürüklemeye devam etmektedir. Ayrıca, övündüğü “saray”ın borcunun önemli bir kısmını da ödememiştir.

Bu duruma son verilmesi için Cemal Bulutoğluları’nı bir kez daha ve kamuoyu önünde yanlış yoldan bir an önce dönmeye, tepeden inme kararlar almaktan vazgeçmeye ve ilgili devlet kurumlarını da LTB’yi iflas noktasına gelinmeden gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.”