CTP Girne İlçesi, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın tüm emirnameleri iptal edeceğine yönelik açıklamasını eleştirdi. Açıklama şu şekilde:

12.10.2016 tarihinde Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın tüm Emirnamelerin kaldırılmasına yönelik yapmış olduğu açıklamaları büyük bir hayret ile karşıladık.
Şehirlerimiz sağlıklı ve sürdürülebilir gelişim için hazırlanın Ülkesel Fiziki Plan çerçevesinde ‘‘ İmar Planları‘’ ile büyümesi gerekirken UBP-DP Azınlık hükümetinin ‘’Emirname ve Kararname’’ siyaseti pervasız, hukuk tanımayan ve şahsi rantı koruyucu tavırlarına toplum tarafından sert bir cevap vermiştir. Gerek Sivil Toplum örgütleri, gerek halk gerekse siyasi partiler ülkelerini ve yaşadıkları bölgeleri korumak için gerek sokakta gerekse hukuksal alanda büyük bir mücadele başlatmıştır. Bu mücadeleler sonuç vermiş ve yapmış oldukları hukuksuzluklara alınan ara emirleri ile bağımsız mahkemeler bunlara dur demiştir.
İmar alanında yapılan Emirnameler gerekli yasalar ve İmar Planları düzenlenene değin koruyucu ve yasaklayıcı kurallarla şehri koruma maksadı ile yapılan düzenlemelerdir. Emirnameler geçici ve önleyici düzenlemeler olup Fasıl 96 Yollar Binalar Yasası ve 55/1989 sayılı İmar Yasası ile İmar Planlara yapılıncaya kadar yapılaşmanın düzenlemesine yönelik konulan mevzuatlardır. İlgili imar yasaları İmar Planları yapılana kadar zorunlu, geçici ve yasaklayıcı düzenlemeler olarak öngörmektedirler. İmar Planlalarını düzenlemeden geçici ve koruyucu emirnameleri tümüyle kaldırmak şehirlerin tam manası ile infazı ile eş anlamlıdır.
Halkın beklentisi artık bu keşmekeşe dur deyip yeni emirnameler düzenlenmeden hızlı bir şekilde İmar Planlarının hazırlanması yönündeyken tüm Emirnameleri ortadan kaldırılacağını söylemek ve ‘’bunu inşaatlar duramaz’’ diye gerekçelendirmek son derece vahim, bunun yaratacağı sonuçları öngörmeyen ve ülkedeki yapılaşmayı tam anlamıyla kaosa sürükleyecek bir yaklaşımdır.
Serdar Denktaş ara emrinin kesinleşmesi ile birlikte davanın üç vey dört yıl sürebileceğini ve ekonominin zarar göreceğini söyleyerek, tüm emirnamelerin kaldırılması talimatı verdiğini, geriye sadece Fasıl 96 Yasası’nın kalacağını söyledi. Bu sivil toplum örgütleri, halk ve siyasi partilerin ülkelerini ve yaşadıkları bölgeleri korumak için yürütmekte olduğu mücadeleye karşı açık bir tehdit ve Kabul edilemez bir durumdur.
Bunun yanısıra sürmekte olan Kıbrıs müzakerelerinde ilerlemeler sağlanmakta ve olumlu hava sürmektedir. Önümüzdeki günlerde Kıbrıs Sorununun çözümünde toprak konusunun ana gündem olması beklenmektedir. Emirnameler, emirnamelerin kaldırılması ve imarla ilgili yaşanacak gelişmeler ‘’toprak’’ konusunu daha da karmaşık hale getirecektir. Bunlar Kıbrıs Sorunun çözümüne olumsuz etki edecektir.
Aynı açıklamada Denktaş mahkemenin siyasete alet olduğunu iddia etmiştir. Mahkemelerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını haleldar etmek niteliğindeki bu söylem demokratik hukuk devleti ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine zarar vericidir. Ülkemizde meydana gelen tüm yozlaşmalara rağmen bağımsız mahkemelerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı tüm toplum tarafından kabul edilen bir gerçekken mahkemeleri hedef noktası haline getirmek ve yargıya tesir etmeye çalışmak diktatör rejimlerde sıkça rastlanan bir davranış şeklidir.
İmar Planları hazırlamak için tüm gücü ile çalışmak yerine bunları hazırlamayıp mevcut tek koruma tedbiri olan tüm emirnameleri kaldırılacağını söylemek akla ve hukuka aykırı bir yaklaşımın ötesinde halka ve toprağına ihanet etmek anlamına gelmektedir. Öte yandan Anayasanın temel ilkelerinden olan Yargı Bağımsızlığı ve Kuvvetler Ayrılığı ilkelerine aykırı davranışlar kabul edilebilecek, tolere edilebilecek hususlar değildir.
Bizler CTP Girne İlçe Örgütü olarak bu tip hukuk tanımaz ve kaosa yol açacak davranış ve söylemlere karşı sessiz kalmayacağımızı ve bunlara karşı en sert tepkileri vermekten kaçınmayacağımızı söylemek isteriz.

CTP GİRNE İLÇESİ