CTP: “Kriz Yönetiminin Takipçisiyiz”

Covid-19 virüsünün dünyada hızla yayılması ile Dünya Sağlık Örgütü pandemi (kıtalararası salgın) alarmı vermiş, virüsün yayılmasının önlenmesi için tüm ülkelere gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıları yoğunlaştırmıştır.
Ülkemizde de dördü import, biri yurtdışına seyahat etmiş bir KKTC vatandaşı olmak üzere toplam beş Covid-19 pozitif hasta olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Önümüzdeki günlerde virüsü taşıyan insan sayısının artacağı aşikardır, bu sayının yüksek olmaması alınacak olan tedbirlere ve toplumumuzun yapılan uyarılara uyumlu davranmasına bağlıdır.

“SAĞLIK BAKANLIĞI LİDERLİK ÜSTLENMELİDİR”
Dünyanın olağanüstü günlerden geçtiği içinde bulunduğumuz zamanda kişisel sorumluluklarımızı eksiksiz olarak bilmemiz, bireysel önlemlerimizi almamız hayati öneme sahiptir. Toplumsal dayanışmayı en üst seviyede tutarak hükümetin ve diğer devlet kurumlarının şeffaf bir şekilde bilgileri toplumla paylaşması, Sağlık Bakanlığı’nın liderlik üstlenmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlaması kriz yönetilirken halkın panik yaşamasını önleyecektir. Ülkemizde virüsün yayılma seyrini değiştirmek alınacak tedbirler ve uyarılara uymakla mümkündür.

“HÜKÜMET DERHAL EK KARANTİNA MERKEZLERİ OLUŞTURMALIDIR”
Öncelikle virüsü taşıyan kişilerin hızlıca tespiti ve sağlıklı kişilerle teması kesilmelidir. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezi ihtiyaca yanıt verememe ihtimali taşımasının ötesinde diğer temel sağlık hizmetlerinin yürütülmesine de engel oluşturabileceğinden hükümetin derhal daha yüksek kapasiteli, yoğun bakım, laboratuvar ve radyoloji bölümlerini içeren başka bir karantina oluşturması elzemdir. Sağlık hizmetlerimizin sunumunda salgın olmadan önce de ilaç, solunum cihazı gibi tıbbi teçhizat, malzeme ve sağlık çalışanı eksiklikleri yaşandığı bilinmektedir. Hastane yangını ve Covid-19 yayılımı sonrasında bu tür eksikliklerin çok daha can yakıcı olmasını önlemek için gerekli alımlar hızlıca gerçekleştirilmelidir. Hükümet alınacak önlemlerin bütçesini oluşturmalı ve Sağlık Bakanlığı hazırlıkları ivedilikle tamamlamalıdır. Ayrıca virüsü taşıyan ya da taşıma riski bulunan kişilere temas eden sağlık çalışanlarının virüsü taşımayan hastalarla temas etmesi önlenmelidir. Benzer şekilde virüsü taşıyan hastaların transferleri ayrı ambulanslarla yürütülmelidir. Şu anda en büyük risk gruplarından biri virüsü taşıyan hastalarla temas halinde olan sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarının korunması, eğitimi ve uyulması gereken kuralların kesin şekilde çalışanlara iletilmesi büyük önem taşımaktadır.

“ÜLKENİN TÜM İMKANLARI GEREKLİ OLMASI HALİNDE HAZIR BULUNDURULMALIDIR”
Sağlık Bakanlığı özel hastaneler ve klinikler, emekli sağlık çalışanları, eczaneler de dahil olmak üzere hızlıca sağlık alanında insan iş gücü ve tıbbi teçhizat açısından envanter çalışması yapmalı, ülkenin tüm imkanlarını gerekli olması halinde hazır bulundurmalıdır.
Yurtdışından gelen kişilerin 14 gün süre ile ev karantinasında kalmaları yönünde uyarılar ve ev karantinası kuralları sürekli olarak toplumun bilgisine getirilmelidir. Ev karantinasında olan insanlara sosyal destek ihmal edilmemelidir. Ev karantinası uygulamasına derhal geçilmelidir.

“KRİZ PANİKLE DEĞİL BİLİNÇLİ YÖNETİLMELİDİR”
Virüsü taşıyan kişilerin taşımayan sağlıklı kişilerle temasını ortadan kaldırmak için toplu buluşmaların yapıldığı bütün etkinlikler, spor müsabakaları, sanat gösterileri, toplu ibadetler, toplu seyahatler de dahil olmak üzere yapılmamalı, ertelenmelidir. İleri yaştakiler, engelliler, kronik hastalığı olan hassas gruplar mecbur olmadıkça ev ortamından dışarı çıkmamalıdır. Hapishane, bakımevleri gibi özel durumu olan yerlerde bulunan kişilerin korunması ve huzursuzluk gelişmemesine yönelik düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Yurttaşların şehir içinde, yurt içinde, kuzeyden güneye/ güneyden kuzeye geçişlerde dikkatli davranmaları, mecbur kalmadıkça toplulukların bulundukları alanlara gitmemeleri konusunda hassas davranmaları önemle hatırlatılır

“CTP TÜM BİRİMLERİYLE KRİZ YÖNETİM SÜRECİNİ İZLEMEKTEDİR”
Yayılmış bir salgınla baş etmemiz hem sağlık hizmetleri hem de ekonomik açıdan bugünden çok daha zor olacağından her birimiz sorumluluk bilinci ile bu krizin yönetilmesi için tüm uyarılara eksiksiz uymak zorundayız, insan haklarına saygılı ve orantılılık ilkesine bağlı kalmayı unutmadan.
Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Covid-19 ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip etmeye ve virüsün yayılmasını önlemek üzere yapılan mücadelede görüşlerimizi ve katkımızı vermeye devam edeceğiz.