Karantina sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sağlık Komitesi bir bildiri yayımlayarak, yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) hastalığı bağlamında karantinada olan kişilerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları konusunda açıklamalarda bulundu.

“Karantina uygulamasının erken başlatılması hastalığın ülkemizde yayılması ve yayılma hızının azaltılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Ancak doğru uygulanmadığı takdirde karantina bulaş ve yayılma açısından daha büyük sorunlara yol açabilir. Bütün dünyada hastaların laboratuvar testleriyle hızlı tanı alması, izolasyonu ve tıbbi hizmete ulaşmaları esastır.

Karantina uygulaması ile ilgili hususların kamuoyu ile şeffaf ve doğru şekilde paylaşılması toplumdaki endişeyi azaltacak aynı zamanda bireylerin uyumunu artıracaktır. Bunun için yapılması gerekenler:
• Hükümet, karantina uygulamaları ile ilgili anlaşılır, güncel, şeffaf ve güvenilir bilgileri toplumla düzenli olarak paylaşmalıdır

• Karantinada bulunan bireylere sağlık hizmeti, sosyal, psikososyal destek verilmeli, yiyecek, su, temizlik, haberleşme gibi temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Engelliler, ileri yaşta olanlar gibi özel gereksinimli bireylere hizmetlerde öncelik tanınmalıdır.

Doğru karantina düzenlemeleri aşağıdaki hususları içermelidir:
• Karantina, iyi havalanabilen, tuvalet banyosu olan, ferah tek kişilik odalarda uygulanmalıdır.
• Atık bertarafı ve çevre temizliği işlemlerinde enfeksiyon kontrol protokollerine uyulmalıdır.
• Karantinada bulunan bireylerin sosyal mesafelenme (en az 2 metre) kuralına istisnasız uymaları sağlanmalıdır.
• Aileleri ile iletişim kurmaları (telefon, internet) ve gazete, televizyon gibi imkanlar sağlanmalıdır.
• İleri yaş Covid hastaların eşlik eden diğer hastalıkları yakın takip edilmelidir.
• Karantina merkezlerinde görev yapan çalışanların tümü karantinadaki bireylerin Covid pozitif oldukları ön kabulü ile hareket etmeli, bu ön kabule göre giyinmeli ve davranmalıdır. Ayrıca karantina merkezleri ile temasta olan sağlık çalışanlarının görev yerleri ve hareketlilikleri sınırlandırılmalıdır. Temizlik ve yemek hizmetlerini sürdüren görevliler de bireylerin Covid pozitif ön kabulüne göre enfeksiyon kontrol protokollerine uygun hareket etmelidir.

Karantina uygulaması hatasız ve eksiksiz olması halinde amacına ulaşabilecektir.

Karantinalarda bulunan tüm yurttaşlarımıza ve görev yapan çalışanlara bu zorlu süreçte gösterecekleri hassasiyet için teşekkür eder, dayanışmamızı iletiriz.”