Lefkoşa Türk Belediyesi’nin batırılışını ‘global kriz ve değişen şartlara’ bağlayarak gerçek nedenleri saklamaya çalışan ve halkımızı aptal yerine koyan Başbakan İrsen Küçük böyle davranarak UBP’nin sorumluluğunu unutturmaya çalışmaktadır.

Yasa dışı borçlanmalar, belediye meclisi kararı olmadan Bakanlar Kurulu’nun borçlanma için karar üretmiş olması, hükümet eli ile istihdamların yasal limitleri aşması, belediye-mafya ilişkileri ve kaynakların çarçur edilmesi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin batmasının gerçek nedenleridir. Hükümet yetkilileri ve İrsen Küçük, devletin tepesinde yaşanan akıl tutulması nedeniyle gerçekleri saklama, suçluların cezasını çekmesine engel olma adına kirli oyunlar oynamakta, akıldışı açıklamalar yapmaktadır.

Kendini yargının da üstünde gören UBP zihniyeti, yaşamın her alanında baskıcı, emir ve gözdağı veren tavrından asla vazgeçmemektedir. UBP’li Bakan Şerife Ünverdi’nin mahkemeye düşen UBP Kurultayı ile ilgili devam eden dava sonucuna yönelik fikir beyan etmekten çekinmiyor olması, yargıya ve yargıçlara müdahale etmek isteyişi bunun somut bir göstergedir. UBP’nin demokrasi anlayışı ve demokrasimizi getirdiği nokta işte tam da budur.

Çalışanları etkilemek için davaların sonucunu önceden bildiğini ifade eden ve açıklayan UBP Hükümeti’nin, tüm kurumları ve LTB’yi batırdığı yetmezmiş gibi halkımızın adalet duygusunu da bu davranışları ile derinden yaralaması kabul edilemez bir durumdur. Attıkları her adım, aldıkları her karar mahkemelerden dönen bir hükümetin hepimiz için temel gereklilik olan adalet sistemi üzerinde etki yaratmaya ve gerçek suçluları perdelemeye çalışması beyhude bir çabadır.

Toplumsal adalet için kurulan bu mahkemeler bir gün gelecek halkımızın haklarını gasp eden, kaynaklarını çarçur eden, çalışanları herhangi bir suçları olmadığı halde mağdur edenleri yargılayıp, mahkum edecektir.

CTP-BG adına söz veririm ki iktidara geldiğimiz gün bütün bu gölgelenmeye çalışılan yasa dışılıklar, yolsuzluklar, tek tek ele alınacak ve adaletin yerini bulması için tüm girişimler yapılacaktır. Yapanın yanına kalmadığı bir sistem için halkımızın yarattığı kaynakları çarçur edenler eninde sonunda yargı önünde hesap verecektir.   

 

Özkan Yorgancıoğlu

Genel Başkanı

12.11.2012