Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçe Yönetim Kurulu olarak değerli halkımızın bilgisine sunmak isteriz ki; İsmail Arter, mali ve işleyiş yapısıyla düzgün ve geçmişte Kıbrıs Türk belediyeciliğinde en iyi örnek olarak gösterilen Gazimağusa Belediyesi’ni 340 personelle bir önceki yönetimden devir almıştı. İsmail Arter, eksiksiz ve kesintisiz hizmet anlayışı güden Gazimağusa Belediyesi’ni devir aldıktan sonra münhalsız ve keyfi olarak yaptığı istihdamlarla günümüzde personel sayısını 40 kişinin de emekli olmasına rağmen 620’ye çıkarmıştır.

Yapılan bunca istihdama rağmen, İsmail Arter’in iş bilmez yönetim anlayışı Gazimağusa halkına belediyenin verdiği hizmeti ileriye taşımak yerine, çok geriye götürmüştür. Tüm bunların yanında; Gazimağusa Belediyesi’nde İsmail Arter yönetimi tarafından “hizmet alımı” kaleminden işe alınan 120 kişi de sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı gibi sosyal güvenlik haklarından yoksun çalıştırılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emek sömürüsünün en acı göstergesi arasında olan bu anlayışa tüm uyarılarımıza rağmen maalesef göz yummaktadır.

Değerli halkımıza hatırlatmak isteriz ki, İsmail Arter’in belediye yönetimini ele almadan önce Gazimağusa Belediyesi, iş organizasyonu ve verimli çalışma düzeni nedeniyle, “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” almıştı. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki belediye günümüzde aşırı istihdam ve dağınıklık nedeniyle bu belgeyi de yitirmiş bulunmaktadır.

Gazimağusa Belediyesi bu aşırı istihdam politikası ile mali krize sokulmuştur. Belediye, cari harcamaları karşılamak için üçüncü kez borçlanmıştır. Üstelik İsmail Arter, hükümet gücünü de kullanarak Bakanlar Kurulu kararı ile borç taksitlerinin gelecek dönem ödenmesini sağlamıştır. Bu da Gazimağusa halkının önümüzdeki 4 yılının borçlarla ipotek altına sokulmasına yol açmıştır.

Yapılan istihdamlar geçmişteki Lefkoşa Belediyesi’nde olduğu gibi tamamen partizan amaçlı ve Arter’in partisini kurtarmaya yöneliktir. Böylesi beceriksiz bir yerel yönetim anlayışının Lefkoşa halkına nelere mal olduğu apaçık hala ortadadır. Şimdi aynı senaryo Gazimağusa’da oynanmaktadır. Gazimağusa halkı bu kötü gidişe dur diyerek, doğal ve tarihi zenginlikleriyle tüm dünyaya mal olmuş kentini İsmail Arter’in iş bilmez ve iyi niyetli olmayan yönetim anlayışından kurtarmalıdır. Gazimağusalılar, geçmişte birçok yerel hizmetin ve projenin öncüsü olan Gazimağusa Belediyesi’nin, Lefkoşa Belediyesi’nin durumuna düşürülmesine izin verilmemelidir.

Mağusa İlçe Yönetim Kurulu