Bizler Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne mensup Girne Belediyesi Belediye Meclis üyeleri olarak seçildiğimiz günden bu yana Belediye Meclisi üyeliği görevlerimizi ve bu görevin vermiş olduğu tüm sorumlulukları büyük bir titizlikle yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Seçildiğimiz günden bugüne halkın bizlere oyları ile vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Meclisi’nde irademizi ortaya koyarken dört ana prensip ile hareket ettik: Kamu yararı, hukuka uygunluk, eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda tüm kararlarımızı vermeye gayret gösterdik.

Belediye idaresi ve Belediye Başkanı ile ilişkilerimizde ve tutumlarımızda siyasi çıkar gütmeden ‘‘toptan retçi’’ bir muhalefet yapma yerine sorumlu, yerinde, Girne halkının menfaatleri doğrultusunda hareket ettik. Bu tavrımızı görev süremizin sonuna dek sürdürmeye de devam edeceğiz.

Bununla birlikte Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’nün bilgi hakkı ve şeffaflık ilkesine aykırı bir tutum içerisinde olduğunu kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz. Sn. Güngördü göreve başladığı tarihten beridir yasa gereği belediyenin genel karar organı olan Belediye Meclisine ve Belediye Meclis üyelerine bilgi verme konusunda hukuka ve genel demokratik ilkelere aykırı davranmaktadır. Bilindiği üzere bilgi edinme hakkı KKTC Anayasası ve ülkemizde yürürlükte bulunan diğer mevzuat uyarınca koruma altına alınmış bulunan en temel insan haklarından birisidir. Ancak bu hak bizzat Girne Belediye Başkanı tarafından gasp edilmektedir.

Göreve seçildiğimiz günden itibaren belediyenin en temel meseleleri olan idari ve mali konularda dahi, yazılı veya sözlü olarak sorduğumuz sorulara Sn. Güngördü tarafından cevap verilmemekte veya sorularımız geçiştirilmeye çalışılarak bilgi edinmemize mani olunmaktadır.

03.08.2017 tarihinde Girne Belediye Başkanlığı’na hitaben sunmuş olduğumuz dilekçede talep etmiş olduğumuz bilgiler aşağıda sıralandığı gibidir;

1- Belediye Başkanı’nın seçildiği tarihten kısa bir süre sonra şahsi kararlarıyla yapmış olduğu yöneticilik hizmetlerindeki değişiklikler nelerdir? Fiilen yönetim kadrolarının görevleri kimler tarafından yürütülmektedir? Bu görevler hangi yasal dayanağa (görevlendirme/vekalet) bağlı olarak yürütülmektedir?
2- Belediye kadro şemasında kaç kişi yer almaktadır? Bu kişilerin hizmet sınıfları ile birlikte tafsilatları nelerdir?
3- Girne Belediyesi’nin yüzde 99 hisse sahibi olduğu Bel-Paz Yatırım Ltd. hangi usullerle yönetilmektedir? Hangi faaliyetleri yürütmektedir? Hangi usulle istihdam yapılmaktadır? Kaç adet kayıtlı personeli bulunmaktadır? Mevsimlik veya öğrenci statüsünde kaç adet personel hangi yasal koşullarda çalışmaktadır?
4- İhale kapsamı dâhilinde olmayan ve 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 24. maddesi gereği doğrudan alım kapsamında yapılan alımlar hangi kıstaslarla yapılmaktadır? Bu kapsamda Belediye Başkanı’nın görev süresi içinde yapılan harcamalar nelerdir?

Görüldüğü gibi talep etmiş olduğumuz bilgiler Girne Belediyesi’nin nasıl yönetildiğine dair asli konulardan oluşan bilgiler olup bizlerin halkın vermiş olduğu görevi layıkıyla yerine getirebilmemiz için son derece önemli bilgilerdir. Ancak Belediye Başkanlığı gerek İyi İdare Yasası gereğince dilekçelere 30 gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verme zorunluluğuna gerekse halk tarafından seçilen ve belediyenin genel yönetim organı olan belediye meclis üyelerine bilgi verme yükümlülüğüne uymamaktadır. Kaldı ki yukarıda talep etmekte olduğumuz bilgiler her idarenin şeffaflık ve katılımcılık ilkesi gereği rutin bir biçimde halkla paylaşılması gereken bilgilerdir. Dolayısıyla ortada sadece yasalara aykırılık değil aynı zamanda demokratik usullere de aykırı bir tavır olduğu görülmektedir ve bu tavır Girne halkının lehine bir biçimde yorumlanamaz. Sormuş olduğumuz sorulara yanıt alamıyor oluşumuz bu konularla ilgili gizlenecek ne olduğu ile ilgili de kuşku yaratmaktadır.

Bu çerçevede Sn. Güngördü’nün bu anti demokratik ve yasa dışı yaklaşımına tepki koymak adına 11.09.2017 tarihli belediye meclis toplantısına katılmadığımızı ve bugün (13.09.2017) yapılacak olan Belediye Meclisi toplantısına da katılmayacağımızı belirtmek isteriz. Görevimizi ve Girne halkına karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirebilmek adına ihtiyacımız olan bu bilgilerin Belediye Başkanlığı tarafından bizlere verilmesini bir kez daha ısrarla talep ederiz. Konunun takipçisi olacağımızı ve dilekçemize bir yanıt almamamız halinde 18.09.2017 itibarı ile ileri hukuki ve siyasi girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine getirir, saygılarımızı sunarız.

CTP Girne Belediye Meclis Grubu