Can güvenliği nedeni ve bin bir zorlukla ülkelerinden kaçarak ve insan tacirlerinin büyük paralar talep ederek ülkemize kural dışı yollarla getirdiği Suriye uyruklu insanların uluslararası insan hakları kurallarına aykırı bir yolla, ülkemiz yetkilileri tarafından ve bütün karşı çıkışlara rağmen sınır dışı edilmelerine üzüntü ve utanç duyarak tanık olduk.

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı ve Mülteci Hakları Derneği yetkililerinin günlerce yürüttüğü görüşmeler sonucunda verilen sözlere ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından söz konusu mültecilere koruma sağlandığının ifade edilmesine rağmen böyle talihsiz bir olay gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’nin yetkililerle yürüttüğü ve mültecilerin ihracını önlemeye yönelik girişimler de hiç dikkate alınmadı. Söz konusu mültecilere sınır dışı etme sürecinde uygulanan şiddet ise yalnız mültecileri değil, halkımızı da rencide eden boyutta oldu.

Bir kez, kural dışı yollardan bile olsa can güvenliği nedeni ile herhangi bir ülkeye sığınan insanların kendi arzuları hilafına sınır dışına çıkarılmaları uluslararası insan ve mülteci haklarına aykırı bir davranıştır. Ve bir insanlık suçudur. Hele hele uluslararası alanda itibar kazanmaya çalışan bizim gibi bir ülkenin bu kuralları çiğnemesi kendi eli ile ilmiği boynuna geçirmesinden farksızdır.

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği ile Mülteci Hakları Derneği’nin devlet ve hükümet yetkilileri ile bu konuyu günlerce görüşmelerinden sonra mültecilerin sınır dışı edilmeleri ise işlenen insanlık suçunun boyutunu daha da artırmaktadır. İç savaşın yaşandığı ve sivil insanların öldüğü bir ülkeden can güvenliği nedeni ile kaçan bu insanları tehlike arz eden yerlere göndermek onları ölüme göndermekle eş anlamlıdır.

Partimiz Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler olarak, hükümet ve devlet yetkililerinin yapmış olduğu ve insan haklarına karşı işlenmiş bu suçun bedelini halkımızın ödemesi istenmiyorsa bunu durumu tersine çevirecek bir yolu yetkililerin derhal bulmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bu yapılmadığı takdirde partimiz ve halkımız bu anlayışın uluslararası alanda mahkum edilmesi için elinden geleni yapacaktır.

 

Özkan Yorgancıoğlu

Genel Başkan

03.10.2012