Üniversite yönetimini bir an önce akademisyen ve çalışanlara yönelik baskıcı tutumundan vazgeçerek üniversitede demokrasi ve diyalog ortamının yeniden tesis edilmesine yönelik ciddi adım atmaya davet ediyoruz.

BASIN AÇIKLAMASI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) hoş olmayan, sosyal huzuru bozan ve çalışanlar üzerinde terör yaratan bir ortamın yaratıldığını üzüntüyle gözlemliyoruz. Akademisyenlere uygulanan baskı, bir süreden beri çalışanlara da uygulanarak artan bir şiddette devam ediyor.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) atadığı Rektör, Sayın Abdullah Öztoprak, uygulamalarıyla sosyal huzurlu bir çalışma ortamını ortadan kaldırıyor.

Sayın Öztoprak, bundan bir süre önce de DAÜ üniversite öncesi eğitim kurumlarının satışında da kötü bir kriz yönetimi sergileyerek diyalog ortamını tümüyle ortadan kaldırarak kötü bir sınav vermişti. Şimdi ise sendikacı üniversite personelinin peşine güvenlik elemanı takacak kadar yarattığı terör ortamını ileriye götürmüş olduğunu görüyoruz.

Üniversite Çalışanlarından DAÜ-BİR-SEN Başkanı Tevfik Yoldaş’ın darp edilmesine kadar varan vahim sonuçlar doğuran bu baskıcı tutumu ve Sayın Yoldaş’ın maruz kaldığı kabul edilmez davranışı şiddetle kınıyoruz.

DAÜ gibi ülkemizin güzide bir kuruluşunun adını akademik alandaki ilerlemeler ve başarılar yerine bu tür çağdışı olaylarla duymak üzüntü verici olması yanında üniversitenin saygın imajına büyük zarar verecek bir durumdur.

Üniversite yönetimini bir an önce akademisyen ve çalışanlara yönelik baskıcı tutumundan vazgeçerek üniversitede demokrasi ve diyalog ortamının yeniden tesis edilmesine yönelik ciddi adım atmaya davet ediyoruz.

 

Asım Akansoy

CTP-BG Genel Sekreteri