Gazeteciler, toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.

Demokrasimizin temel unsurlarından olan basınımız, demokratik düzenin işlemesi açısından vazgeçilmezdir. Dördüncü kuvvet olan medya çalışanları, vatandaşın en doğal hakkı olan haber alma özgürlüğünü yerine getirerek kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde çalışmaktadır. Gazeteciler, toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.
Yaşadığı toplumun her zaman bir adım ilerisinde olması gereken gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışının gereği olarak olayları tarafsız şekilde halka aktararak kutsal bir görev yapmaktadır. En doğru haberi halka ulaştırmak için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir.
CTP Hükümeti döneminde oybirliği ile geçen Basın-İş Yasası’nın uygulanmaması hem basın çalışanlarının ifade özgürlüklerini kısıtlamakta hem de editöryal bağımsızlığın önüne geçmektedir. Görevini kötüye kullanan bazı basın mensuplarının kişisel hesapları nedeniyle yaptığı yayınların da önüne geçilmesi adına etik kurullarının oluşturulması ve basın çalışanlarının meslek ilkelerine bağlı çalışmasını sağlayacak yeni düzenlemeler yapılması şarttır.
Verilen emek ve çaba ile mesai saati mefhumunun söz konusu olmadığı bu meslekte kazanılan manevi zenginliğin değerini paha biçilmez olarak görüyoruz. Ulusal medyamızda çalışan tüm fikir işçilerimizin, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin çalışmalarını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.
 
Özkan Yorgancıoğlu
CTP-BG Genel Başkanı