UBP-DP Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararlarıyla vatandaş yapma uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Hükümetin göreve gelmesinden bu yana, gerek Meclis’te, gerekse kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda, defalarca, bu ülkede on yılı aşkın süredir çalışma izniyle çalışan ve yurttaş olmayı bekleyen insanlar dururken, İyi İdare Yasası’na aykırı biçimde, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin, bu ülkede yaşayıp yaşamadığına, yaşıyorsa kaç yıldır burada olduğuna bakılmaksızın, eşitlik ve adalet ilkeleri ayaklar altına alınarak, Bakanlar Kurulu’nca vatandaşlık dağıtılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulamamıza karşın bu uygulama fütursuzca devam ettirilmektedir.

Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her türlü hukuka ve kamu yararına aykırı uygulamada izlediği taktik vatandaşlık konusunda da izlenmektedir. Bakanlar Kurulu’nun hukuka aykırı biçimde aldığı kararlara karşı dava açılmazsa, dağıtılan vatandaşlık karşılığında oy devşirilmeye çalışılacak, dava açılır ve iptal kararı alınırsa, hukuka aykırılıkların üzeri milliyetçilik sosuyla örtülecek ve davaları açanların Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarına karşı oldukları iddia edilecektir. Bu taktik ve onun halkımıza kaybettirdikleri artık herkes tarafından görülmelidir. Kıbrıs Türk halkı, nerede doğmuş olursa olsun, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi dine veya mezhebe mensup olursa olsun bütün KKTC vatandaşlarından oluşmakta ve bu hukuka, eşitliğe, adalete ve kamu yararına aykırı uygulamalar Kıbrıs Türk halkının tamamına zarar vermektedir.

Hükümetin derdinin on yılı aşkın bir süreden beri bu ülkede çalışma izniyle çalışmakta olan ve bu topraklarda doğan insanlara vatandaşlık vermek olmadığı, temel derdin dağıtılan vatandaşlıklar karşılığında oy devşirmek olduğu, İçişleri Bakanlığı tarafından eşitlik ilkesine uygun uygulama yapmak yerine Bakanlar Kurulu kararıyla herhangi bir süre kaygısı gözetmeksizin vatandaş yapmayı tercih etmesinden bellidir. Bu siyasi yolsuzluğa göz yummamız asla mümkün değildir.

CTP, nerede doğmuş olursa olsun, hangi etnik kökenden gelirse gelsin tüm yurttaşlarımızla birlikte bu hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edecek ve göreve geldiğinde hukukun üstünlüğünün gereğini yapmaktan kesinlikle geri durmayacaktır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi