Çavuşoğlu siyasi rant peşinde!

CTP Mağusa milletvekili Erkut Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK)’yla ilgili iddialarına basın açıklamasıyla yanıt verdi. Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Her fırsatta Toprak Ürünleri Kurumu’nun zarara uğratıldığını ve hatta, bilinçli iması yaparak, batırıldığını söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu bir adım öteye gitmeye çağırırım. Sürekli olarak kurum hakkında geriye dönük iddialar dile getirmesini samimi bulmuyorum. Niyeti gerçekten kurumun menfaatleri olsaydı, son üç aydır çelişkili rakamlarla dile getirdiği usulsüzlük ya da kötü yönetim sonucu oluştuğunu ima ettiği zararlara ilgili İdari ve adli soruşturmanın önünü açardı. Sürekli geçmişi eleştiren ancak iddiaları hakkında hiçbir ileri adım atmayan Çavuşoğlu kurum çıkarlarını değil, siyasi avantaj hesabı yapıyor.
Toprak Ürünleri Kurumu’nu her gündemine aldığında, farklı bir iddia dile getiren Bakan Çavuşoğlu dün de, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun tespitlerine göre kurumun 22 Milyon TL’lik görev zararı bulunduğunu, buna ilaveten 5 milyon olan personel katkı payının 1 buçuğa düşürülerek kurumun, 4 milyonluk ilave bir zarara sokularak, toplamda 26 milyon gibi telafi edilmesi zor bir miktarda zarara uğratıldığını iddia etti.
Öncelikle bildiğimiz kadarıyla, Toprak Ürünleri Kurumu’nda şu anda Başbakanlık Denetleme Kurulu değil, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu denetimdedir. Denetimleri halen devam etmektedir. Eğer Başbakanlık Denetleme Kurulu da devredeyse, bu yeni bir durumdur, bu vesileyle öğrenmiş olduk.
22 milyon TL zarar bulgusu var ise, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu, nedenleri ve sorumlularını derhal açıklamalı ve konuyu yargıya intikal ettirmelidir. Ama ondan önce, bu denetimin hangi zaman aralığını içerdiğini de açıklamalıdır. Örneğin, bu denetim ve inceleme 2009 – 2016 dönemini mi içermektedir? Sayın Çavuşoğlu’nun atadığı müdür ve yönetim kurulu tarafından kurum genel müdürlüğü arşivinden çıkarılarak bir başka yere uzaklaştırılan ve partisinin tek başına iktidar olduğu dönem olan 2009-2013 dönemi hesaplarıyla evrakı da bu inceleme ve denetim kapsamında yer aldı mı?
Bu döneme ilişkin bazı bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı yararlı görüyorum:
2008 yılında TC Toprak Mahsulleri Ofisi’nden ithal edilerek sözleşmeli olarak hayvan besleyicilerine satılan ve Mayıs 2009’dan sonra hayvan besleyicilerinden bedeli tahsil edilmeye başlanan 30,000 ton arpa ile 2500 ton mısırın parası ile TC Toprak Mahsülleri Borcu kapatılmadı. O dönemde bakan yine Nazım Çavuşoğlu değil miydi? TC Toprak Mahsülleri Ofisi’ne halen 10,700,000.00 USD borç durmaktadır ve bu borca gelen Kur farkı 15,000,000.00 TL civarındadır. Satılan arpa ve mısırın parası ne oldu? Kurumun yeni hükümetin yönetimine devredildiği Nisan 2016 ayı sonundaki açığı takriben 17,000,000.00 TL’dir. Bunun da ana nedeni yukarıda belirtilmiştir.
2016 Mali Yılı Toprak Ürünleri Kurumu Personel Katkısı 5,000,000.00 TL değil, 7,600,000.00 TL’dir. Bütçe katkısı 1,500,000.00 TL’dir. Devletten Kuruma yapılan katkıların toplamında 4,000,000.00 TL’lik bir düşüş olmamıştır. Şöyle ki;
Bütçe katkısı 5,000,000.00 TL’den 1,500,000.00 TL’ye düşmüştür. (Düşüş 3,500,000.00 TL)
Personel Katkısı 4,700,000.00 TL’den 7,600,000.00 TL’ye yükseltilmiştir. (Artış 2,900,000.00 TL)
Toplam değişim 600,000.00 TL.
2012 Mali Yılında toplam devlet katkısında 2011 Mali Yılına göre 100,000.00 TL kadar bir düşüş yaşanmıştır. 2013 Mali Yılında ise ancak 2011 seviyesine getirilmiştir. Önce bunun hesabı verilmelidir.
Yıllar Bütçe Katkısı Personel Katkısı Toplam Katkı
2008 5,500,000.00 3,000,000.00 8,500,000.00
2009 5,010,000.00 4,400,000.00 9,410,000.00
2010 5,183,000.00 4,550,000.00 9,733,000.00
2011 5,183,000.00 4,700,000.00 9,883,000.00
2012 5,500,000.00 4,208,000.00 9,708,000.00
2013 5,500,000.00 4,440,000.00 9,940,000.00
2014 5,500,000.00 4,440,000.00 9,940,000.00
2015 5,000,000.00 4,700,000.00 9,700,000.00
2016 1,500,000.00 7,600,000.00 9,100,000.00

Bugün Toprak Ürünleri Kurumu ehil olmayan kişilerce ve kadro görevlerinin tanımladığı sorumlulukların çok üzerinde sorumluluklar verilerek yönetilmektedir. Bu hem kurumu risk altında tutmakta, hem de bünyesindeki nitelikli personeli atıl bırakarak, kaynak israfına yol açmaktadır. Kurumda meydana gelen görev değişimi sırasında etik dışı ve kamu göreviyle bağdaşmayasn davranışlar sergileyenler ödüllendirilirken, kurum menfaatlerini gözeten personelin önemli bir kısmı yok sayılmaktadır.
Toprak Ürünleri Kurumu’nun mali durumunun düzeltilerek ,üreticinin yanında ve piyasada fiyat istikrarını sağlayabilecek bir müdahale kurumuna dönüştürülmesi hem bizlerin UBP ile koalisyon ortağı olduğumuz dönemde, hem de bugünkü hükümetin gündeminde yer almaktadır. Bizler görevde olduğumuz dönemde bu süreci tamamlama şansına sahip olamadık. Bugün bu sürecin ilerletilmesiyle ilgili bütün gayretlere destek olmaya hazırız. Ancak, kurumun itibarını zedeleyecek, ya da ortadan kaldırılmasına yol açacak her türden girişimin de karşısında olacağımızın net olarak bilinmesi gerekmektedir.
Dile gelen iddiaların devlet ciddiyetiyle araştırılması ve sayıştay marifetiyle derhal sonuçlandırılması esas olmalıdır. Hele hele, Sayıştay ile hükümet arasındaki iyi ilişkiler dikkate alındığında, bunun gecikmesiz biçimde yapılması hiç de zor olmasa gerekmektedir.
Bu bilgiler ışığında, Nazım Çavuşoğlu’nu konuyu kamu yararını gözeterek son bir kez daha değerlendirmeye ve doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmaya davet ederim. Yolsuzluk, usulsüzlük ya da kötü yönetim iddiaları ete kemiğe bürünmediği sürece, samimiyetten uzak populist iddialar olmaktan öteye gidemez ve sadece hakkında konuşulan kurumlara zarar verir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı
CTP Mağusa milletvekili Erkut Şahali