CTP Gençlik Örgütü Kıbrıslı Türk öğrenciler için girişim başlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin Brexit süreci sonrasında yerel öğrenci statülerini kaybedeceklerinden dolayı Öğrenci Finansman Kredisine başvuramayacaklarını ve İngiltere’de eğitim alınmasının mümkün olamayacağını belirten bir açıklama yaptı ve bu açıklamayı İngiliz Yüksek Komiserliği’ne gönderdi. Açıklama şu şekilde:

“Ekselansları,
Birleşik Krallık ve Kıbrıs Türk Toplumu 1878’den itibaren güçlü bağlar kurmuştur. Birleşik Krallık, Kıbrıs’ın ve özelde Kıbrıs Türk Toplumu’nun ekonomik, politik, sosyal ve kurumsal anlamda gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir ve bu rolün yansımaları halen görülmektedir. Bu etkinin en önemli kaynağı Birleşik Krallığın gerek Kıbrıs’ta, gerekse Birleşik Krallık‘ta Kıbrıslı Türklere sağladığı eğitim olanaklarıdır.
1878’den beri Birleşik Krallık tarafından Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan eğitim fırsatları, topluluğumuzun tüm bu yıllar boyunca hayatta kalmasına yardımcı oldu ve insan sermayesini geliştirmeyi sağlamıştır. Ayrıca yakın tarihte Kıbrıslı Türk öğrenciler, Avrupa kıtasının ve dünyanın en iyi üniversitelerinde yükseköğrenime devam etmek için Öğrenci Finansman Kredilerinden yararlandı. Büyük Britanya’ya Kıbrıslı Türk gençlere sağladıkları imkanlar ve neslimizin vizyonunu geliştiren fırsatlardan dolayı minnettarız. İngiltere’de eğitimin faydaları, girişimcilik ve nitelikli insan sermayesi açısından rahatlıkla görülebilir. Ayrıca, topluluğumuzun birçok üyesi Birleşik Krallık’ta başarılı bir şekilde çalışmaktadır.
Ancak, Avrupa Birliği vatandaşlarının Brexit sonrasında yerel öğrenci statülerini kaybedeceklerini öğrendiğimiz için üzgünüz. Dolayısıyla bu, Kıbrıslı Türk öğrencilerin yükseköğrenim için uluslararası ücret ödemesi gerektiği anlamına gelecektir. Ne yazık ki, artan döviz kurları ve kötüleşen ekonomik durum dolayısıyla, Kıbrıslı Türk gençlerin büyük bir kısmının İngiltere’de eğitim alması mümkün olmayacaktır. Ayrıca, ortaöğretimde halihazırda IGCSE ve A-Level çalışmalarına başlayan öğrenciler vardır ve planların değiştirilmesi bu öğrenciler için ek stres anlamına gelecektir. Özet olarak, Kıbrıslı Türk öğrencilerin durumu hakkında bir açıklama ve Commonwealth üyeliğine dayalı olabilecek bir çözüm talep etmekteyiz.

Saygılarımızla,
CTP Gençlik Örgütü”