GENEL BÜTÇE İÇERİSİNDE KAMUSAL EĞİTİME AYRILAN PAY ARTIRILMALIDIR

Kamusal eğitimde kalitenin artırılması CTP’nin vazgeçilmez ilkelerinden birisidir. Ülkeyi yönettiği iddiasındaki UBP-DP-YDP anlayışı, birçok sektörü olduğu gibi eğitimi de kaosa çevirmiş, okulları kendi kaderleri ile baş başa bırakmıştır. Bir yandan plânsızlık ve programsızlık nedeniyle tıklım tıkış olan okullarımız, diğer yandan akıldan yoksun uygulamalarla ekonomik anlamda yalnızlaştırılmıştır. Okullarda yaşanan sorunlara çözüm değil kaos üreten bir zihniyet vardır.

Okulların ciddi ekonomik sorunları olduğu, Eğitim Bakanlığının bu sorunlar karşısında hiçbir çözüm üretmediği, okul idarelerinin adeta “dilenci” durumuna düşürüldüğü gerçeğinin bilincindeyiz.

“Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir”

Anayasa “her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir” hükmü ile beraber “halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlama Devletin başta gelen ödevlerindendir” ifadesini de içermektedir. Bu bağlamda okullara kayıt döneminin yaşandığı bugünlerde farklı isimler altında ailelerden farklı isimlerle ücret alınması yasal olmadığı gibi her bireyin adil, demokratik, laik ve bilimsel anlayıştaki kamusal eğitime ulaşması ilkesine de terstir

CTP, gerçek ihtiyaçlara dönük akılcı plânlamalarla genel bütçe içerisinde kamusal eğitime ayrılan payın artırılarak, okula dayalı bütçe anlayışının hayata geçirilmesini savunmaktadır. CTP, okulların ihtiyaç duyduğu ekonomik kaynağın; okul idareleri tarafından yapılacak akılcı ve gerçek ihtiyaçlara dönük faaliyet plânları, öğrenci sayıları ve okul ihtiyaçlarına göre belirlenmesi ve bu ekonomik kaynağın okul idarelerinin kontrolünde kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesi yönünde gerekli tüm adımları atmaya hazırdır.

CTP Eğitim Planlama Grubu